Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

AIKAISEMPIA KANNANOTTOJA

Päivitämme uudet kannanotot  marraskuun 2018 jälkeen tälle sivustolle.

Aikaisemmista lausunnoista voit kysyä lisätietoa aluesihteeri Marja Tenhuselta, pohjois-savo@sll.fi

Tässä KLYY:n kannanottoja vuodesta 2012 alkaen.

Kannanotot, lausunnot, tiedotteet vuonna 2018:

14.9.2018 Helvi Heinonen-Tanski: Kallaveden Kuopio

29.5.2018 Lisäselvitys, joka luovutettiin Vaasan hallinto-oikeudelle 29.5.2018 pidetyssä katselmuksessa Kuopiossa. Katselmus liittyi Finnpulp Oy:n ympäristöluvasta tehtyihin valituksiin (KLYY, ls-piiri, Siilinjärven yhdistys)

5.2.2018 Kuopion kaupunki, Rakennus- ja kunnossapitopalvelut, Jukka Laukkanen: Palaute Puijonlaakson metsien hoidosta (pdf)

Kannanotot, lausunnot, tiedotteet vuonna 2017

13.12.2017 Pohjois-Savon liitto, mielipide asiassa: Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe kaavaluonnoksen valmisteluaineisto (yhteinen Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin kanssa)

21.11.2017 Vaasan hallinto-oikeudelle vastine Kuopion kaupungin valitukseen koskien Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä, pvm 14.9.2017 nro 44/2017/2 (Dnro ISAVI/3378/2016),(Antikkala ja vedenotto Iso-Valkeisesta)

9.10.2017 ELY-keskus, Pohjois-Savo:Asia: POSELY/431/2017. Mielipide Kuopion kaupungin Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (yhteinen P-S luonnonsuojelupiirin kanssa)

17.9.2017 Muistutus maisematyöluvasta, Snellmaninpuisto (yhteinen lausunto Minna Canth Kuopion kanssa)

14.8.2017 Vaasan hallinto-oikeudelle: Vastaselitys asiassa 00531/17/5101 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 31.3.2017, nro 14/2017/1, Finnpulp Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupa, Kuopio

21.6.2017 Kuopion kaupunki, katusuunnittelu: Lausunto Kauppakadun ja Kuninkaankadun vaihtoehtoisesta yleissuunnitelmasta

21.6.2017 Vaasan hallinto-oikeudelle vastine valituksista: Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös 31.3.2017 Nro 14/2017/1 Finnpulp Oy:n ympäristöluvasta

11.5.2017 Itä-Suomen aluehallintovirastolle (ympäristöluvat):MUISTUTUS, Kuopion kaupungin Kaupunkiympäristöpalvelun hakemus koskien veden johtamiseksi Iso-Valkeisesta Antikkalan laskettelurinteen lumetukseen ja poikkeuslupahakemus kahden noron ja yhden tihkupintaisen lähteen luonnontilaisuuden vaarantamiseen

27.4.2017 Vaasan hallinto-oikeudelle: Valitus Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä Nro 14/2017/1, Finnpulp Oy:n ympäristölupa – yhteinen valitus Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin ja Siilinjärven yhdistyksen kanssa

9.4.2017 Kannanotto Kuopion kansallisesta kaupunkipuistosta (pdf)

13.2. 2017 Tiedote Tyyrinvuori-Kokkokallion ja Rastunsuon alueiden suojelusta

5.2.2017 Kuopion kaupunki, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut: MUISTUTUS:  Puijon (1) urheilulaakson ensilumen säilytysalueen rakentamisen, (2) 2,5 km ulkoilureitin parantamisen ja (3) Puijon länsirinteen pienpuuston hoidon maisematyölupahakemus

16.1.2017 Tiedote lehdistölle täydennyksestä Finnpulp Oy:n ympäristölupaan

Kannanotot, lausunnot, tiedotteet vuonna 2016

22.12.2016 Aluehallintovirastolle tehty täydennys muistutukseen Finnpulp Oyn ympäristöluvasta

7.11.2016 Tiedote lehdistölle: Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Päivi Lundvall vierailee Kuopiossa KLYY:n syyskokouksessa 14.11.

17.8.2016 Itä-Suomen aluehallintovirastolle: Muistutus koskien Finnpulp Oy:n ympäristö- ja vesilupahakemusta sekä toiminnan aloittamis- ja valmistelulupaa

10.2.2016 Kaupunkiympäristön palvelualue, suunnittelupalvelut: Mielipide asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta Sorsasalon itäosaan uuden sellutehtaan sijoittamiseksi

8.2.2016 Kuopion kaupunki: Mielipide Pienen Neulamäen osayleiskaavasta

4.2.2016 ELY-keskus: Lausunto Finnpulp Oy:n havuselluloosatehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

UUTINEN: KLYY teki vuonna 2012 vaihtoehtoisen suunnitelman Puijon kehittämiseksi,missä mm. ehdotettiin frisbeegolfia Puijolle. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan 19.4.2016 Puijon frisbeegolfradasta. Lue lisää:

http://www.sll.fi/pohjois-savo/klyy/vaihtoehto-puijon-kehittamiseksi%202012.pdf.pdf

 

Kannanotot vuonna 2015 (uusimmat ovat ylimpänä):

14.12.2015 ELY-keskus: Luonnonsuojelulain 57 § 2.momentin mukainen vireillepano koskien Savilahden lepakoita

1.12.2015 Suomen metsäkeskus, Itäinen palvelupiste: Mielipide Pohjois-Savon alueellisen metsäohjelman 2016-2020 luonnoksesta

4.11.2015 Kaupunginmetsänhoitajalle ja ELY-keskukselle:Kirje koskien Savilahden puuston valmennusta ja lepakkoesiintymiä

6.8.2015 Kuopion kaupunki, maaomaisuuden hallintapalvelut: KLYY:n mielipide, palaute koskien puuston valmennusta Savilahti/Neulaniemen alueella

27.7.2015 Lausunto ELY-keskukselle Finnpulp Oy:n uuden havuselluloosatehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

15.6.2015 Kuopio, kaupunkiympäristön palvelualue, suunnittelupalvelut: Lausunto Hiltulanlahden länsiosan asemakaavasta

25.5.2015 Kuopion kaupunki, strategisen maankäytön suunnittelu: Mielipide Neulaniemen osayleiskaavan rakennemalleista

15.4.2015 Avoin kirje Kuopion kaupungin päättäjille ja tiedotusvälineille Puijon virkistysmetsien hoidosta

23.3.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeus: Valitus Riistakeskus Pohjois-Savon myöntämästä lintujen ampumisluvasta (yhteinen valitus Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin ja Lintuyhdistys Kuikan kanssa)

27.2.2015 Kannanotto Puijon urheilulaakson yleissuunnitelmaan

30.1.2015 Kuopion kaupunki, alueelliset ympäristönsuojelupalvelut: Muistutus maisematyölupahakemukseen/ Päiväranta ja Kelloniemi

Yhdistyksen kannanottoja vuosina 2012-2014:

8.9.2014 Mediatiedote Kuopion puistopuista  (kuvassa maastoon jätettyjä puistopuita Göteborgissa, kuvaaja Pekka Tenhunen).

15.9.2014 Kirjeet ELY-keskukselle, Kuopion kaupunginmetsänhoitajalle ja kaupungin ympäristöpalveluille koskien Helena-myrskyn tuhojen korjaamista Puijon luonnonsuojelualueella (ei luettavissa tällä sivulla).

13.11.13 Kuopion kaupunki, Strateginen maankäytön suunnittelu: Mielipide Pienen Neulamäen osayleiskaavasta

22.8.13 Kuopion kaupungin metsänhoitaja: Muistutus Kuopion kaupungin metsien hakkuusuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä ja täydennys muistutukseen 3.9.

14.2.13 Kuopion kaupunki, ympäristölautakunta: Oikaisuvaatimus Snellmaninpuiston ja Väinölänniemen puistopuista

Pentti Alangon lausunto Kuopion puistopuista (pdf)

10.12.12. Kuopion kaupunki, ympäristönsuojelupalvelut: Lausunto maisematyöluvasta koskien Snellmaninpuiston ja Väinölänniemen puistopuiden kaatoa

30.1.13 Kuopion kaupunki, Strategisen maankäytön suunnittelu: Huomautus Neulaniemen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

27.4.12. Itä-Suomen aluehallintovirastolle: Muistutus Juuan Pahankalansuon ja Palokankaansuon turvetuotantoluvista (yhteinen muistutus Joensuun seudun ly:n ja Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon lsp:n kanssa)

9.7.12. Kuopion kaupunki: Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen maisematyölupahakemus puunpoistoon ja alueen esirakentamiseksi, Itä-Suomen logistiikkaalue

12.11.12. Kirje Pohjois-Savon ELY-keskukselle, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue: Pihlajaharjun rakennusalueen hulevesien johtaminen uhanalaiseen lehtoon ja Iso-Valkeiseen.