Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

Kokous pidetään, vaikka pienvesitilaisuus on siirretty.

SIIRRETTY SYKSYYN:
Aki Janatuinen kertoo kunnan pienvesiselvityksestä

Kirkkonummella tehtiin pienvesiselvitys 2018, siihen kuuluivat luontotyyppi- ja kasvistokartoitus sekä sammalselvitykset. Samalla tehtiin havaintoja myös muusta lajistosta, esim. eläimistöstä.

Tavoitteena oli selvittää pienvesien tilaa ja suojelullisia arvoja.

Toisena tavoitteena oli kerätyn tiedon pohjalta arvioida virtavesien kunnostustarvetta ja esittää suosituksia vesistökunnostuksiin, erityisesti kalataloudelliset arvot huomioiden.

Luomanpuron tulva helmikuussa 2020, kuva: Laura Räsänen