Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Keurusseudun yhdistys

Keurusseutu
Navigaatio päälle/pois

KEVÄTKOKOUS 2.4.2024

Keurusseudun Luonnonystävät ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2024

Aika: tiistaina 2.4.2023 klo 18.30 – 19.05

Paikka: Kulttuuritalo Kimara, Koulutie 3, 42700 Keuruu

Läsnä: 21 yhdistyksen jäsentä (Liite 1)

PÖYTÄKIRJA

1§ Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Jouko Pihlainen avasi kokouksen.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Pihlainen ja sihteeriksi Tarja Ojala.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jyrki Mantere ja Raimo Kekälinen.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5§ Vuoden 2023 toimintakertomuksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintakertomus. (Liite 2)

6§ Tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2023 hallitukselle (Liitteet 3-6; tuloslaskelma, vastaavaa, vastattavaa, toiminnantarkastuskertomus)

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2023 hallitukselle.

7§ Muut asiat

Aulis Aalto piti lyhyet tilannekatsaukset Kumpulammen kunnostushankkeesta sekä Haapamäen luontokohteiden päivitetetyn infotaulun kunnostamisesta ja siirtämisestä Veturipuistosta Haapamäen keskustaan.

8§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Kokouksen jälkeen Raimo Ahonen esitteli upeita luontokuviaan (pääosin lintukuvia).

KEURUSSEUDUN LUONNONYSTÄVÄT ry.
TOIMINTAKERTOMUS v. 2023 (48. toimintavuosi)

1. Hallitus, toimihenkilöt ja kokoukset
Puheenjohtaja
Jouko Pihlainen
Varapuheenjohtaja
Juhani Kiltinen
Sihteeri
Esko Rotola-Pukkila
Hallituksen jäsenet
Raimo Kekälinen, Jyrki Mantere, Maria Kaijanmäki, Juhani Kiltinen ja Tuomo
Kääriäinen
Hallituksen varajäsenet sihteeri
Helena Kangasniemi ja Kaisa Järvenpää
Taloudenhoitaja
Tuomo Kääriäinen
Toiminnantarkastajat Pertti Ikäheimonen ja Esa Lintula
Kaavatyöryhmä: Pertti Ikäheimonen, Jyrki Mantere ja Jouko Pihlainen
Metsät: Jyrki Mantere ja Jyrki Leijala
Retket: Juhani Kiltinen ja Jouko Pihlainen
Kotisivut: Esko Rotola-Pukkila
Jäsenkirjeet: Jouko Pihlainen
Vaihtotori: Kaisa Järvenpää
Leikekirja: Anitta Palomäki
Niityt: Tapani Asunta
Multia: Raimo Kekälinen
Projektit: Jyrki Mantere
Keski-Suomen luonnonsuojelupiirissä hallituksen jäsenenä on toiminut Matti Aalto.
Yhdistyksemme hallitus kokoontui 9 kertaa kuluneen vuoden aikana.
Jäsenkirjeitä jäsenille lähetettiin kuluneena vuonna kaksi.
Yhdistyksen kotisivut toimivat Suomen Luonnonsuojeluliiton ylläpitämällä WordPressohjelmisto pohjalla. Yhdistyksen kotisivujen osoite on https://www.sll.fi/keurusseutu. Sivujen ylläpitäjänä toimii Esko Rotola-Pukkila.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 5.4.2023 ja syyskokous 25.10. Kimarassa
Vuoden 2023 jäsenmaksuna oli valtakunnallisen suosituksen mukainen, eli 38 euroa varsinaisilta ja perhejäseniltä 15 euroa sekä opiskelijoilta 28 euroa.
Yhdistyksen kokouksista ja toiminnasta ilmoitettiin jäsenkirjeillä, kotisivuillamme sekä Luonnonsuojelija-lehdessä.

2. Toiminta ja yhteistyö v. 2023
Toimintamme on ollut aktiivista. Olemme järjestäneet 23 retkeä ja 6 tapahtumaa, joihin osallistui 173 osanottajaa. Linja-autoretkiä järjestimme Merikarvian Ouran ja Kokkolan Tankarin majakkasaarelle. Linturetket järjestettiin yhteistyössä Suomenselän Lintutieteellisen yhdistyksen kanssa. Järjestimme taas suositun luontoillan Keurusselän Seuran kanssa Keuruun kotiseutumuseolla. Keuruun asemakaavoituksiin annoimme lausuntoja. Lintujen ja ympäristön suojelu on ollut vahvasti toiminnassamme mukana. Mm. koskikarojen, petolintujen, kimalaisten, sekä perhosten tutkimus ja seuranta on kuulunut ohjelmiimme. Lisäksi olemme osallistuneet lintujen muuton tarkkailuun ja hoitaneet ketoja talkoilla.
Rakensimme räystäspääskyille pääskyhotellin ja tekopesiä. Pääskyhotelli asennettiin Ristakosken altaille ja tekopesät paikkoihin, joissa vielä pääskysiä pesii. Kalasääskelle rakensimme tekopesän Talasniemeen. Veijo Kangasmäki kiipesi puuhun ja kiinnitti pesän latvaan. Helmipöllöille rakennettiin 18 pönttöä, jotka vietiin Multian ja Keuruun metsiin.
Linnuista ja luonnosta olemme kirjoittaneet Suur-Keuruu paikallislehdessä. Puheenjohtaja on julkaissut Facebookissa luontopäiväkirjaa kuvien kera päivittäin.

3. Talous ja jäsenmäärä
Toiminta ja projektit kuluttivat yhdistyksen varoja niin, että tilikauden tulos oli tappiollinen 2185,49 €. Pääoma oli tilikauden lopussa 6 238,73 €.

Rahaa käytettiin mm. seuraavasti:
Matkakustannukset
-633,10
Jäsenlehtipainatus
-309,64
Ruoka-ja muonituskulut
-715,77
Materiaalin hankinta
-996,58
Retket
-685,00
Tarvike ja kalustokulut
-414,89
Taloushallintopalvelut
-200,00
Talkoovakuutus
-95,58

Maksaneitten jäsenien määrä oli vuoden 2023 lopussa 165 maksanutta jäsentä. Jäsenmäärämme kasvoi 7 henkilöllä edellisvuodesta.

Hallitus 18.3.2024