Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois
Tule mukaan luontomarssille 18.3.2023! Marsseja järjestetään useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea.

Luontokato ja ilmaston kuumeneminen on pysäytettävä, jotta suomalaisille rakkaista maisemista ja hyvinvointivaltiosta voidaan pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Nyt on aika vaatia toimia kevään eduskuntavaaleissa valittavilta päättäjiltä!

Seuraavan hallituksen tulee pysäyttää luontokato ja:
– Suojella viimeiset luonnon- ja vanhat metsät ja 30% Suomen maa- ja vesialueista
– Turvata riittävä luonnonsuojelu- ja ennallistamisrahoitus sitomalla se 1 prosenttiin bruttokansantuotteesta
– Säätää ilmastolakia vastaava luontolaki ja uudistaa metsälaki ilmasto- ja luontotavoitteiden mukaiseksi
Seuraavan hallituksen tulee siirtyä ilmastotavoitteista ilmastotekoihin ja:
– Laatia hiilinielujen pelastuspaketti ja rajoittaa metsien hakkuita
– Korjata taloudelliset ohjauskeinot saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisiksi ja vahvistamaan ympäristökestävää maankäyttöä, maataloutta, liikennettä ja energiataloutta
Seuraavan hallituksen tulee siirtyä ilmastotavoitteista ilmastotekoihin ja:
– Laatia hiilinielujen pelastuspaketti ja rajoittaa metsien hakkuita
– Korjata taloudelliset ohjauskeinot saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisiksi ja vahvistamaan ympäristökestävää maankäyttöä, maataloutta, liikennettä ja energiataloutta
– Ohjata kysyntää ja kulutusta kohti ilmasto- ja luontoystävällistä arkea

Voit myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi auttamaan marssin järjestelyissä.