Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Vesistöt / Suojellaan suurjärvi Päijännettä

Suojellaan suurjärvi Päijännettä

paijanteeltajp.jpgPäijännettä uhkaavat yhä muiden muassa Suomen suurimmat yhden lähteen typpipäästöt Jyväskylän Nenäinniemen ('Jyväskylän Esteri') puhdistamolta, metsäteollisuuden, maatalouden ja haja-asutuksen ravinne- ja muut päästöt ja suunnitelmat rakentaa tuhansia uusia ranta-asuntoja. Päijännettä ei voi enää palata luonnontilaan, mutta paljon voidaan tehdä.

Päijännettä lukuina: Noin 120 km pitkä Päijänne on noin 1 116 km2 laaja, siinä on mannerrantaviivaa noin 1 140 km ja saarien rantaviivaa noin 1 110 km. Saaria leveimmillään 28 kilometrisessä suurjärvessä on 1 886, yhteisalaltaan noin 225 km2. Päijänteen tilavuus on noin 18,3 km3 ja keskimääräinen syvyys peräti 16,2 m (Suomen järvien keskisyvyys on noin 7 m). Päijänteen Ristiselällä on Suomen sisävesien syvin kohta, reilut 90 m, ulottuen meren pinnan alapuolelle. Sadanta Päijänteellä on noin 650-700 mm/v, haihdunta noin 400-500 mm/v. Valunta noin 150-250 mm/v., keskimäärin 240 m3/s Kalkkisissa (max noin 535 m3/s). Vesi viipyy Päijänteessä keskim. noin 1,5 - 2 vuotta.

Keskisuomalainen (Hannu Karjalainen) kertoi 24.1.1996: Suomessa on turpeen kuiva-ainetta (turve kuivaksi kuviteltuna) noin 1,3 Päijänteellisen verran. Maailma kuluttaa Päijänteellisen öljyä viidessä vuodessa, kahvia 15 vuodessa ja olutta 100 vuodessa.

Lausunto vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä kaudella 2016-2021 (17.12.2012)

Uhanalaistunut taimen nousi luonnonsuojelupiirin vuoden lajiksi 2013 (11.12.2012).

Jyväskylän jätevedenpuhdistamo yhä Suomen suurin yksittäinen typenpäästäjä, Päijänteeseen (8.11.2012).

Lausunto vesienhoitosuunnitelma-ehdotuksesta (26.2.2009). -Maakunta voi melko rehevästi ja vesiin kohdistuva kuormitus on yhä korkea.

 "Meidän kaikkien Päijänne" on tavoite, johon alueella kannattaa pyrkiä. Lausunto raportista Selvitys Päijänteen biosfäärialueen perustamisedellytyksistä (23.2.2009).