Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät / suojeluesitykset / Esitys Isonevan suo- ja Pyörkkilänperän metsäalueiden luontoarvojen säilyttämisestä UPM:n mailla Keuruulla

Esitys Isonevan suo- ja Pyörkkilänperän metsäalueiden luontoarvojen säilyttämisestä UPM:n mailla Keuruulla

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry
Tiedote 17.12.2002

Neljä luonnonsuojelujärjestöä esittää laajapohjaisen, maakunnallisen työryhmän perustamista selvittämään keinoja 1400 hehtaaria kattavan alueen luonnonarvojen säilyttämiseksi ja sen luontokohteiden ennallistamiseksi Keuruun kaupungin alueella. Tämä UPM Kymmenen omistama alue on pääosin (noin 1 000 ha) luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia soita. Kohteet ovat laajuudestaan huolimatta vain pienehkö osa maailman suurimman metsäyhtiön maaomaisuudesta Keuruulla.

Osasta kohteita tulisi esityksen mukaan muodostaa  luonnonsuojelualueita, ja osalla luontoarvot olisi mahdollista säilyttää muilla keinoilla. Tällaisten monipuolisten suojelukeinojen kokeilusta on päätetty Metso-toimikunnan loppuraportissa.

Alue on merkittävä ja harvinaisen laaja, Suomenselän ekoyhteysvyöhykkeeseen liittyvä luontokokonaisuus. Laajempi, seitsemän järjestön allekirjoittama suojeluesitys Suomenselän ekoyhteysvyöhykkeen parantamiseksi valtion mailla jätettiin marraskuun puolivälissä Metsähallitukselle.

Isonevan seudun suojeluesitysalueilla on maakunnallista merkitystä mm. suolajiston ja kuukkelin säilyttämisessä. Pääosa alueesta on taloudellisesti melko vähämerkityksistä suota. Ilman näiden alueiden turvaamista kuukkeli todennäköisesti katoaa lähitulevaisuudessa Keuruulta, sillä seudun vakituisista kuukkeliesiintymistä puolet on tämän aloitteen alueilla. Rajausalueilla esiintyy myös mm. pohjantikka ja läntisen Keuruun alueelta lähes sukupuuttoon kuollut liito-orava.

Suoaluekokonaisuus yhdistää kaksi nykyistä Natura-suojelukohdetta toisiinsa, mikä korostaa esitysalueen luonnonsuojelullista merkitystä. Aluekokonaisuus on riittävän laaja myös niin sanotuksi metsä- ja suomantereeksi. Se sopii samalla erityisen hyvin ns. hiljaiseksi alueeksi, jolla pyritään välttämään melua.

Esityksen tehneet suojelujärjestöt toivovat, että UPM Kymmene pidättäytyisi toistaiseksi kaikista luontoarvoja heikentävistä toimista näillä alueilla.

Suojelualoite on postitettu UPM Kymmenen lisäksi mm. Keski-Suomen liitolle, Keski-Suomen ympäristökeskukselle ja Keuruun kaupungille. Suojeluesityksen ovat allekirjoittaneet 10.12.2002 Suomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton Keski-Suomen piirit, Keurusseudun luonnonystävät ry ja Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry.


LISÄTIEDOT:
- Alueiden luonnosta yms. Risto Sulkava, risto.sulkava(at)pp.inet.fi 
- Juhani Paavola,  piirisihteeri