Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät / suojeluesitykset / Keskisuomalaiset luontojärjestöt esittivät UPM:lle metsä- ja suoalueiden suojelua

Keskisuomalaiset luontojärjestöt esittivät UPM:lle metsä- ja suoalueiden suojelua

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry tiedottaa 25.11.2015:


Neljä keskisuomalaista ympäristöjärjestöä on koonnut yhteisesityksen, jossa esitetään UPM-Kymmene Oyj:lle kuudentoista arvokkaan suo- ja metsäalueen suojelemista. Esityksen takana ovat Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry, Luonto-Liiton Keski-Suomen piiri ry, Jämsän seudun luonnonystävät ry sekä Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys ry. Suojeluesityksen yhteispinta-ala on 724 hehtaaria.

Kohteet sijaitsevat Jämsän, Kuhmoisten, Jyväskylän ja Toivakan kunnissa. Suojeluesityksen

YlainenVuorisjarvi_20150615_RS72p.jpg
Yläinen Vuorisjärvi, Jämsä. Erään suojeluesitysalueen rantaa. Kuva Risto Sulkava 2015
pohjaksi vapaaehtoiset inventoijat ovat kesällä 2015 tutustuneet alueiden luontoarvoihin noin kahden viikon ajan. Mukana on lisäksi alueita, joiden suojelua järjestöt ovat esittäneet vuosien varrella useita kertoja.  ”Suojeluesityksen alueet soveltuvat sellaisinaan erinomaisesti esimerkiksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n kohteiksi. Näin UPM:n on mahdollista saada täysi korvaus alueiden suojelusta”, kertoo Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry:n metsäasiantuntija Ari Aalto.

Nyt suojeluun esitettävillä alueilla on eteläisen Suomen mittakaavassa poikkeuksellisia luontoarvoja. Kohteita luonnehtii soiden, vanhojen kangasmetsien ja kallioiden pienipiirteinen vaihtelu. Alueisiin sisältyykin runsaasti esimerkiksi korpia, joiden suojelutilanne on Keski-Suomessa todella heikko.  Useiden kohteiden laajuus ja yhtenäisyys korostavat niiden merkitystä keskisuomalaisen metsäluonnon säilymiselle. Vaikka varsinaista lajistokartoitusta ei tehty, kohteilta löytyi myös useita uhanalaisia ja harvalukuisia lajeja, kuten liito-orava, mesipillikääpä ja pikkusieppo.

”Suurin vastuu metsä- ja suoluonnon säilymisestä lankeaa viime kädessä valtion ja yhtiöiden kaltaisille isoille maanomistajille. Viime aikoina on puhuttu paljon vapaaehtoisen suojelun puolesta. Tässä on UPM:llä mahdollisuus osoittaa huolehtivansa luonnon monimuotoisuuden säilymisestä käytännössä”, Aalto toteaa.

Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava peräänkuuluttaa myös Suomen hallituksen ja ympäristöhallinnon roolia: ”Valtion luonnonsuojelumäärärahoja leikataan rajusti samalla, kun vannotaan vapaaehtoisen suojelun nimiin. Nyt vapaaehtoiset ovat keränneet laajan aineiston, joka on vapaasti eri osapuolten käytössä. Kyse on ainoastaan halusta huolehtia luonnon hyvinvoinnista ja säästää jotain myös tuleville sukupolville.”


Järjestöjen yhteinen suojeluesitys löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.sll.fi/keski-suomi/luonto/metsat/suojeluesitykset/suojeluesitys-upm2015/suojesitys-upm2015


Lisätietoja:
Ari Aalto, metsäasiantuntija, Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry
puh. 045 132 0828, aallonarska(())hotmail.com