Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät / suojeluesitykset / Kaatuuko turpeenkaivuhanke: LEMPAATSUO AIKAISEMMIN ARVIOITUA ARVOKKAAMPI

Kaatuuko turpeenkaivuhanke: LEMPAATSUO AIKAISEMMIN ARVIOITUA ARVOKKAAMPI

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry
Tiedote Hiljaisuuden päivänä 8.10.2007                                                                                                                        


Uusi suojeluesitys Lempaatsuon alueesta


VAPO Oy:n turpeennoston uhkaama Lempaatsuon suoalue Keuruulla on luonnonarvoiltaan aikaisemmin arvioitua arvokkaampi. Alueen lajisto on osoittautunut valtakunnallisesti merkittäväksi kesällä 2007 tehdyissä kartoituksissa. Lempaatsuolle ei ole merkitty turvetuotantoa ympäristöministeriössä vahvistettavana olevassa Keski-Suomen maakuntakaavassa, ja vielä voimassa olevassa seutukaavassa osa alueesta on suojelualueena (SL). Silti VAPO on keväällä hakenut ympäristölupaa alueen turvetuotantoon.

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry, Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry ja Keurusseudun luonnonystävät ry tekivät alueesta ensimmäisen suojeluesityksen vuonna 2002. Nyt, viisi vuotta jälkeenpäin, luontojärjestöt ovat tehneet VAPOlle ja alueen omistavalle Metsäliitolle uuden, 250 hehtaaria suota ja metsää kattavan suojeluesityksen. Mukana esityksessä 1.10.2007 on myös Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys ry.

”Lempaatsuo on juuri sellainen erittäin merkittäviä luontoarvoja sisältävä alue, jollaisia VAPO Oy:n omien ohjeiden ja vakuuttelujen mukaan ei oteta turvetuotantokäyttöön”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Risto Sulkava. Esityksessä todetaan turpeenkaivun Lempaatsuon kaltaisilla arvosoilla olevan vastoin Suomen solmimia kansainvälisiä sopimuksia.

Alueella esiintyy muiden muassa kaitakämmekkä ja kuukkeli. VAPOn turpeennostohankkeet Lempaatsuolla edistävät ilmastonmuutosta. Turpeennostohankkeiden lisääntyminen liittyy Jyväskylän Keljonlahden turvevoimalasuunnitelmaan, joka on nykyisessä ilmastonmuutostilanteessa vastuuttoman haitallinen hanke. Suojeluesitys on toimitettu muiden muassa Itä-Suomen ympäristölupavirastoon.LISÄTIETOJA:
- Risto Sulkava, puheenjohtaja, 040 545 6472, risto.sulkava(at)pp.inet.fi

- Juhani Paavola, piirisihteeri, 040 354 0063, juhani.paavola(at)sll.fi

- Suojeluesitys 1.10.2007  http://www.sll.fi/keski-suomi/luonto/metsat/suojeluesitykset/lempaatsuo2/

- Muistutus Itä-Suomen ympäristölupavirastolle 23.5.2007 (SLL:n Keski-Suomen piiri ry) http://www.sll.fi/keski-suomi/luonto/luonto/energia/lempaatsuo507

- Suojeluesitys 10.12.2002  http://www.sll.fi/keski-suomi/luonto/metsat/suojeluesitykset/suojelu-lempaatsuo1202