Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät / suojeluesitykset / Suojeluesitys Uuraisten Hankasuosta ja Purstokankaasta (UPM).Tiedote.

Suojeluesitys Uuraisten Hankasuosta ja Purstokankaasta (UPM).Tiedote.

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri tiedottaa 6.11.2009

Merkittäviä suojeluarvoja sisältävä alue on noin kahden neliökilometrin laajuinen ja pääosin UPM:n omistuksessa, todetaan Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin tekemässä suojeluesityksessä. Suurin osa alueesta on Hankasuota. Alue sisältää myös suon laitametsiä sekä osaksi korpimaisen Purstokankaan vanhan kuusikon, joka on rajauksen merkittävin metsäalue. Metsien lajeja ovat muiden muassa puukiipijä, liito-orava, metso ja pohjantikka, ja suolajeja liro, isolepinkäinen ja kurki.

Luonnonsuojelupiiri pelkää, että UPM aikoo hakata Purstokankaan alueen lähiaikoina.

-Nykyisessä puumarkkinatilanteessa ja METSO-korvausten aikakaudella arvokkaan ja suojeluun esitetyn metsäkohteen hakkuu olisi merkki periaatteellisesta luonnon suojelun vastustamisesta, sanoo luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Matti Aalto. -Tällaista kestämätöntä toimintaa on harjoitettu esimerkiksi Keuruun Oravanmäessä, jossa UPM on hakannut kuukkelimetsää suojeluesityskohteella syksyllä 2009.

Luonnonsuojelupiiri toivoo UPM:ltä malttia Purstokankaalla.

 

Suojeluesityksen 1.11.2009 teksti:

http://www.sll.fi/keski-suomi/luonto/metsat/suojeluesitykset/suojesitys-hankasuo-purstokangas09/