Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät / suojeluesitykset / Suojeluesitys Roosinpohja, UPM:lle

Suojeluesitys Roosinpohja, UPM:lle

Suomen luonnonsuojeluliiton KEski-Suomen piiri ry UPM:lle 27.9.2011 

Suojeluesitys UPM-Kymmene Oyj:lle
koskien osia Keuruun kaupungissa sijaitsevista tiloista 249-404-1-363 (Metsä-Liukko) ja 209-404-1-263 (Niemiaho) sekä Jämsän kaupungissa sijaitsevasta tilasta 182-429-23-5 (Huhkojärvi)

Arvoisa vastaanottaja,

Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry esittää, että UPM-Kymmene suojelisi kaksi omistamaansa arvokasta vanhan metsän kohdetta Keuruun kaupungin Roosinpohjan kylässä, osin myös Jämsän puolella. Tässä esityksessä paikkoja nimitetään Vankkala-Limpsinmäeksi, ja Roosinpohjan Rantalaksi. Tarkat rajaukset, kuvia ja kuvaus Vankkala-Limpsingimäen metsäalueesta ovat liitteinä.

  1. Vankkala-Limpsinginmäki Limpsinginmäen kaakkoisreunalla, Limpsingin rotkossa, olevasta kohteesta olemme jo olleet keskusteluyhteydessä yhtiönne paikallisiin toimijoihin, sillä alueelle oli rajattu leimikko keväällä 2011. Koska kyseinen kohde (kartassa punainen rajaus) on kuitenkin erittäin edustava, osittain METSO I- ja lopuiltakin osin METSO II-luokkainen vanhan metsän kuvio ja koska suunniteltu leimikko sisälsi huomioimatta jääneitä metsälain tarkoittamia erityisiä elinympäristöjä, sovimme paikallistasolla hakkuista pitäydyttävän toistaiseksi. Lisäksi kohteella on merkitystä ekologisena yhteytenä, sillä se on hyvin liitettävissä esityksen mukaisesti Huhkojärven rantojensuojelualueeseen (sininen rajaus).

    2.) Roosinpohjan Rantala Alue Roosinpohjan lahden etelärannalla rajautuu länsilaidaltaan luonnontilaisen kaltaiseen purouomaan ja sisältää sekä rehevää joen- ja järvenrantametsää suurine haapoineen että keskiosien karumpia havumetsiä. Pikaisella maastokäynnillä metsästä löytyi vanhan metsän indikaattorilajeista mm. männyn- ja kelokääpä. Myös tämä kohde on METSO I-II-luokkainen.

Koemme ajan olevan nyt UPM-Kymmenelle otollinen molempien tärkeiden kohteiden lopulliseen suojeluun. Pyydämme Teiltä myös vastausta esitykseemme ja tietoa siitä, millaisiin toimiin tämän suojeluesityksen pohjalta on ryhdytty.

Jyväskylässä 27.9.2011 Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry

Matti Aalto, puheenjohtaja          Juhani Paavola, toiminnanjohtaja 

(Liitteet:

Liite 1. Vankkala-Limpsinginmäki

Kuvaus, kuvat ja rajaus

 

Liite 2. Roosinpohjan Rantala

Rajaus ja kuvat)