Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät / suojeluesitykset / Keuruun Lempaatsuon inventointi 13.7.2007

Keuruun Lempaatsuon inventointi 13.7.2007

Inventoijat: Timo Kypärä, Katriina Peltonen ja Veli Saari

 

Putkilokasvit:

 

Agrostis canina, luhtarölli

Andromeda polifolia, suokukka

Betula nana, vaivaiskoivu - runsas

Calamagrostis purpurea, korpikastikka

Calla palustris, vehka

Carex canescens, harmaasara

C. chordorhiza, juurtosara

C. dioica, äimäsara

C. echinata, tähtisara

C. globularis, pallosara

C. lasiocarpa, jouhisara

C. magellanica, riippasara

C. nigra, jokapaikansara

C. pauciflora, rahkasara - runsas

C. rostrata, pullosara

Cicuta virosa, myrkkykeiso

Dactylorhiza incarnata, punakämmekkä – alueellisesti uhanalainen, valtakunnallisesti silmälläpidettävä

D. maculata, maariankämmekkä

D. traunstaineri, kaitakämmekkä - valtakunnallisesti vaarantunut

Deschampsia cespitosa, nurmilauha

Drosera anglica, pitkälehtikihokki

D. rotundifolia, pyöreälehtikihokki

Dryopteris carthusiana, metsäalvejuuri

Epilobium palustre, suohorsma

Equisetum fluviatile, järvikorte

E. sylvaticum, metsäkorte

Eriophorum angustifolium, luhtavilla

E. vaginatum, tupasvilla – runsas

Galium palustre, rantamatara

G. trifidum, pikkumatara

Juncus filiformis, jouhivihvilä

Juniperus communis, kataja

Ledum palustre, suopursu

Linnaea borealis, vanamo

Lysimachia thyrsiflora, terttualpi

Menyanthes trifoliata, raate - runsas

Molinia caerulea, siniheinä – runsas

Nuphar lutea, ulpukka

Peucedanum palustre, suoputki

Phragmites australis, järviruoko - runsas

Potentilla erecta, rätvänä

Potentilla palustris, kurjenjalka

Rhamnus frangula, paatsama

Rhynchospora alba, valkopiirtoheinä

Rumex acetosa, niittysuolaheinä

Scheuchzeria palustris, leväkkö

Salix aurita, virpapaju

S. caprea, raita

S. lapponum, pohjanpaju

S. myrtilloides, juolukkapaju

S. phylicifolia, kiiltopaju

Scutellaria galericulata, luhtavuohennokka

Stellaria longifolia, metsätähtimö

Trientalis europaea, metsätähti

Trichophorum alpinum, villapääluikka - runsas

T. cespitosum, tupasluikka – runsas

Utricularia intermedia, rimpivesiherne

Vaccinium micracarpum, pikkukarpalo

V. myrtillus, mustikka

V. oxycoccos, isokarpalo

V. uliginosum, juolukka

V. vitis idaea, puolukka

Veronica scutellata, luhtatädyke

Viola palustris, suo-orvokki

 

 

Lehtisammalet:

 

Aulacomnium palustre, suonihuopasammal

Bryum pseudotriquetrum, lettohiirensammal

Calliergon cordifolium, luhtakuirisammal

Campylium stellatum, lettoväkäsammal

Cinclidium stygium, lettokilpisammal – alueellisesti uhanalainen luontoarvoja osoittava laji

Dicranella cerviculata, ojanukkasammal

Dicranum bonjeanii, lettokynsisammal

D. majus, isokynsisammal

D. polysetum, kangaskynsisammal

Loescypnum badium, kultasirppisammal – alueellisesti uhanalainen luontoarvoja osoittava laji

Meesia triquetra, kairasammal – alueellisesti uhanalainen luontoarvoja osoittava laji

Paludella squarrosa, rassisammal – luontoarvoja osoittava laji

Pleurozium schreberi, seinäsammal

Pohlia nutans, nuokkuvarstasammal

Polytrichastrum longisetum, kytökarhunsammal

Polytrichum commune, korpikarhunsammal

P. strictum, rämekarhunsammal

Pseudobryum cinclidioides, kiiltolehväsammal

Pseudocalliergon trifarium, matosammal – luontoarvoja osoittava eliömaakunnalle uusi laji

Scorpidium cossoni, lettosirppisammal – luontoarvoja osoittava laji

S. revolvens, rimpisirppisammal – luontoarvoja osoittava laji

S. scorpioides, lettolierosammal – luontoarvoja osoittava laji

Sphagnum angustifolium, rämerahkasammal

S. balticum, silmäkerahkasammal

S. capillifolium, kangasrahkasammal

S. centrale, vaalearahkasammal

S. fallax, sararahkasammal

S. fimbriatum, viitarahkasammal

S. fuscum, ruskorahkasammal

S. girgensohnii, korpirahkasammal

S. magellanicum, punarahkasammal

S. obtusum, kuovinrahkasammal – luontoarvoja osoittava laji

S. papillosum, kalvakkarahkassammal

S. pulchrum, kurjenrahkasammal – alueellisesti uhanalainen, luontoarvoja osoittava, Suomen erityisvastuulaji

S. riparium, haprarahkasammal

S. russowii, varvikkorahkasammal

S. subsecundum, keräpäärahkasammal

S. warnstorfii, lettorahkasammal

S. wulfianum, pallopäärahkasammal – luontoarvoja osoittava Suomen vastuulaji

Straminergon streamineum, kalvaskuirisammal

Tetraphis pellucida, lahosammal

Tomentypnum nitens,kultasammal – luontoarvoja osoittava laji

Warnstorfia exannulata, hetesirppisammal

W. fluitans, nevasirppisammal

W. procera, aapasasirppisammal

 

 

Maksasammalet:

 

Aneura pinguis, lettonauhasammal

Chiloscyphus polyanthos, hetealvesammal

Cladopodiella fluitans, silmäkerihmasammal

Leiocolea rutheana, lettohammassammal – luontoarvoja osoittava eliömaakunnalle uusi laji

Lepidozia reptans, haarusammal

Marchantia polymorpha, keuhkosammal

Mylia anomala, rahkanäivesammal

Pellia sp., lapasammal

Scapania paludicola, suokinnassammal – luontoarvoja osoittava laji

 

---