Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Metsät / Luonnonsuojelupiirin metsäohjelma: Kymmenys metsien luontoarvoille

Luonnonsuojelupiirin metsäohjelma: Kymmenys metsien luontoarvoille

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry
Tiedote 21.10.2004


Keski-Suomen metsien eliölajien suojelu ei ole suotuisalla tasolla. Saman aikaisesti maakunnan talousmetsiin on vuosittain jäänyt niin sanottua hakkuureserviä noin 10-20 prosenttia. Tämä luo mahdollisuuden 7-8 metsäalaprosentin siirtämiseen pysyvästi suojeluun nykyisten parin prosentin lisäksi, katsoo Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri vasta julkaistussa metsäohjelmassaan.

Metsätalouden vuosituotanto Suomessa on kaksinkertaistunut ja sen vaatimat kuljetukset vaikuttavat päästöjen ohella jo liikenneturvallisuuteenkin samalla kun metsätyöpaikat ovat vähentyneet alle neljännekseen kolmessa vuosikymmenessä. Luonnonsuojelupiirin mukaan hakkuumäärien nostaminen edelleen on ekologinen riski nykyisillä talousmetsän käsittelykeinoilla.

'Metsäluonnon ja metsälajien vakava tilanne on ollut tiedossa jo pitkään. Metsäohjelman tavoitteilla pyritään tilanteeseen, jossa välitön uhanalaistumisuhka nyt vaaravyöhykkeessä olevan lajiston pääosalta on vältetty', toteaa luonnonsuojelupiirin metsävastaava Risto Sulkava.

Luonnonsuojelupiiri näkee, että noin 10 % Keski-Suomen metsistä tulee kaikilla luontotyypeillä olla suojeltuna vuoteen 2020 mennessä. Tämä vastaa noin 140 000 hehtaarin alaa. Lisäksi jäljelle jäävistä talousmetsistä noin 10 prosenttia (noin 125 000 hehtaaria) tulisi olla luonnonarvometsiä, 'monikäyttömetsiä', joissa puun tuotannon lisäksi huomioidaan mm. virkistyksen tarpeet. Monikäyttömetsät sijaitsisivat valtion, kuntien, yhtiöiden ja muiden yhteisöjen mailla.

Valtion nykyisistä talousmetsistä Keski-Suomessa luonnonsuojelupiiri esittää suojeltavaksi  30 %,  josta viidenneksen kattaisi jo Metsähallituksen sisäisesti suojelemien alueiden virallistaminen. 'Kokonaissuojeluala jäisi silti vain puoleen valtion maiden keskimääräisestä suojelualasta Suomessa', perustelee merkittävää prosenttiosuutta piirisihteeri Juhani Paavola. 'Pelivaraa antavat myös valtion metsien kasvavat hakkuumahdollisuudet, jotka tuplaantuvat lähivuosikymmeninä rakenteellisten hakkuusäästöjen vuoksi'.

Muiden yhteisöjen ja yhtiöiden metsissä tulisi kokonaissuojelualan nousta 10 - 20 prosenttiin. Yksityisten henkilömaanomistajien metsien osalta tavoitteeksi on ohjelmassa asetettu 5 prosenttia, josta suuri osa näyttäisi olevan jo toteutumassa pienkohteiden toteuttamisella muun muassa Metso-ohjelman myötä.

Kokonaisuutena metsämaakunta Keski-Suomen metsiin saataisiin 'puupeltojen' ja kokonaan rauhoitettujen alueiden ohella kohteita, joissa teollinen puuntuotanto lomittuisi pehmeämmän metsätalouden alueiden kanssa, ja ne puolestaan suojelu-, virkistys- ja retkeilypainotteisten alueiden kanssa. Samalla aukeaisi mahdollisuus toisenkin suuren metsien sertifiointijärjestelmän (FSC) valintaan, todetaan ohjelmassa.


LISÄTIETOJA:
- RISTO SULKAVA, metsävastaava, p. 040 5796103, 040 545 6472, tunnus@pp.inet.fi (tunnus on risto.sulkava)
- JUHANI PAAVOLA, piirisihteeri, p. (014) 611 223, tunnus@sll.fi (tunnus on juhani.paavola)
- Metsäohjelma on luonnonsuojelupiirin sivuilla www.saunalahti.fi/~kspiiri/Metsaohjelma.html

Metsäohjelma julkistetaan Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin syyskokouksen yhteydessä 21.10.2004.