Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Liikenne

Liikenne

Moottoriliikenne on merkittävien hyötyjen ohella suurin ympäristöongelma Suomessa. Turvattomuus, melu ja pöly muiden muassa lisääntyneiden ajokilometrien ja ylinopeuksien vuoksi rasittavat sekä ihmistä että muita eliölajeja myös Keski-Suomessa

Biokaasuauto, Keski-Suomessa Suomen ensimmäinen, Erkki Kalmarin.Suomen ensimmäinen biokaasuauto: Erkki Kalmarin biokaasulla ja bensiinillä toimiva auto Laukaassa, Keski-Suomessa 2003.

Esimerkiksi kävely ja pyöräily eivät aiheuta haittoja juuri lainkaan, päinvastoin ne tuottavat suuret hyödyt, myös terveyshyödyt.

Moottoriliikenteen, etenkin yksityisen-, haitta-hyöty -tase on rajusti heikompi etenkin asutuskeskuksissa muiden muassa vaatimansa valtavan, muita toimintoja rajoittavan tilan ja kustannusten, ja aiheuttamansa melun, turvattomuuden, ilmastonmuuttamisen ja ilmansaasteiden vuoksi. Moottoriliikenne on suurin yksittäinen mikromuovin lähde (Norjan ympäristöministeriö). Toisaalta esimerkiksi vilkasliikenteisten teiden varsien marjat on paras jättää syömättä -alueelle on kertynyt ja kertyy mm. raskasmetalleja. Asfalttipölystä ja pakokaasuista kasveihin kertyy mm. polyaromaattisia hiilivetyjä. Mitä vilkkaampi tie, sitä leveämpi turvavyöhyke kannattaa pitää, alkaen muutamista kymmenistä metreistä.

Yksityinen moottoriliikenne, etenkin polttomoottoriliikenne, on suurin yksittäinen ympäristö- ja luonnonsuojeluongelmien aiheuttaja taajamissa ja niiden läheisyydessä, ja merkittävin haitta ja vaara muulle liikenteelle. Moottoriliikenne aiheuttaa mm. miljoonien lintujen kuoleman, paitsi törmäämällä, myös aiheuttamallaan melulla joka lisää lintujen kuolleisuutta peittämällä varoitusääniä.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on laskenut 2014, että pyöräilyyn sijoitettu euro voisi tuoda kaupungille kahdeksankertaiset hyödyt, pääosin säästöinä terveydenhoitokuluissa.

Jos autoilijoilla olisi samanlaisia hidasteita ja teräviäkin esteitä tiellään kuin pyöräilijoillä -kynnyksiä, autoilijoita istumassa suojatiellä, pimeitä kulmia- tai samanlaista melua ja pölyä ohjaamossa, autojen roiskeita vaatteille jne., voitaisiin puhua tasa-arvoisesta liikenteestä.

Kevyt, moottoriton liikenne on käytännössä saasteetonta ja terveyttä edistävää. Tämän ja toimivan joukkoliikenteen lisäämisestä hyötyvät kaikki - sekä ihmiset että luonto. Pyöräilyn ja kävelyn kaltaiset liikennemuodot ovatkin joukkoliikenteen ohella ainoita liikennemuotoja joiden käyttöä voidaan ja tulee kasvattaa.
 

Erilaisilla motorismin hupilaitteilla ajellaan maakunnassa lisääntyvästi, luvatta ja laittomasti niin toisten pihoilla kuin maastossakin, häiriten ja tuhoten sekä ihmistä että luontoa. "Minä nyt vain vähän" -ideologia ja suvaitsemisen vaatimus motorismin haitoista kärsiviä kohtaan ilmentävät itsekästä suhtautumista ympäristöön, lapsiin ja luontoon. Esimerkiksi erään Korpilahtelaisen lasten luontoleirialueen, yksityisen pihan läpi luvatta ja kieltokylteistä huolimatta poikansa kanssa ajanut aikuinen motoristi tuohtui pysäyttämisestään "mokomasta" kesällä 2007.

autot03.jpgMoottoriliikenne aiheuttaa keskimäärin noin viidenneksen suomalaisten kasvihuonekaasupäästöistä (2006). Henkilöautomatkoista lähes puolet on vapaa-ajanmatkoja. EU:n hiilidioksidipäästöistä tuottavat henkilöautot noin 12 prosenttia. Uusien teiden rakentaminen uusiin paikkoihin on eräs moottoriliikenteen eniten ympäristövaikutuksia aiheuttavista seurauksista myös maakunnassamme.

---

 

 

 Autoilun vähentäminen säästää autoilijankin ympäristöä. Kun painaa kaasujalkaa, matkustaa muiden keuhkoilla (Julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisesta 28.4.2017).

 Lausunto YVA-selostuksesta 4-tie välillä Vehniä-Äänekoski. Moottoriliikenne on maakunnan suurin ympäristöongelma. (20.4.2017).

Kuvat Juhani Paavola