Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö / Kulutus ja jätteet

Kulutus ja jätteet

Ympäristöongelmia aiheutuu niin luonnonvJätekokkoarojen käytöstä kuin jätteistä ja päästöistä. Nykytietämyksen mukaan ihmisen luonnosta käyttöönsä ottamat materiaalimäärät ovat monta kertaa liian suuret kestävän kehityksen kannalta. Teollisuusmaissa asuu noin viidennes maapallon ihmisistä, mutta me kulutamme noin neljä viidennestä maapallon luonnonvaroista.

Suomalaisten kotitalouksien jätemäärät ovat yhä kasvaneet vuosien 1999 ja 2003 välisenä aikana, noin10 % (Suomen ympäristökeskus, Tilastokeskus). Keskisuomalainenkin kerää ja heittää pois jo lähes 500 kiloa kiinteää kotitalousjätettä vuosittain. Tuhansia tonneja jätteitä on levitetty ja yhä levitetään laittomasti pitkin maastoa. Saarten ja vesistöjen rannoille kertyy roskaamiskiellosta hutakakannelta250olimatta säkeittäin huviajelijoiden jätteitä, kuten kertakäyttöastioita.

Jokainen keskisuomalainen kuluttaa maa-ainesvaroja, kuten soraa ja hiekkaa, keskimäärin noin 7 kuutiometriä vuodessa. Joka vuosi syntyvä "jalanjälki" syntyy noin 20 tonnin painoisen massan kaivamisesta ja kuljettamisesta muualle. Määrä on keskimäärin omakotitalon kokoinen kunkin elinaikana. Hyvälaatuinen hiekka onkin vähenemässä ja sitä joudutaan hakemaan yhä kauempaa, ilmastonmuutosta ja luonnon tilan heikkenemistä lisäten.

Öljyvahinkoja tapahtui Suomessa esimerkiksi vuonna 2016 noin 2 000 kpl, joista vakavampia noin 160 (http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Oljy_ja_kemikaalivahinkojen_torjunta ). Valtaosa öljyvahingoista tuskin tulee viranomaisten tietoon ja tilastoihin.

---

Otteita jätelaista, roskaamiskielto, 2013 ja Jyväskylän seudun jätehuoltomääräyksistä 2013Pelkästään autonromuja oli toistakymmentä tässä luhankalaisessa metsässä lammen vieressä.

Ekotehokkuus (Suomen luonnonsuojeluliitto ry)

 

 

Kuvat: Juhani Paavola