Sijainti: Pääsivu / Luonto ja ympäristö

Luonto ja ympäristö

vanhaselka-isompi.jpgSuomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri on osa koko maan kattavaa suomalaista, tehtäviltään laaja-alaista luonnonsuojelujärjestöä. Piiri on suurin luonnonsuojeluyhdistys maakunnassa ja ainoa, jolla on toimintakenttänä koko maakunta.

Soidensuojeluun ja turpeenkaivuuseen liittyvät muistutuksemme, valituksemme ja muut kannanottomme löydät pääosin vasemmalta valikosta, ylimmästä kohdasta Energia ja ilmastonmuutos.

 

Piiri toimii yhteistyössä muiden muassa lukuisten luonto- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Piirin aloitteista on tällä vuosituhannella mm. tehty Suomen ensimmäinen selvitys ekologisesti arvokkaista vyöhykkeistä, turvattu valkoselkätikan pesimärauhaa ja suojeltu useita metsäalueita.

Suomen uhanalaisista eliölajeista 36,2 % elää ensisijaisesti metsissä, perinneympäristöissä ja muissa ihmisen asuttamisssa ympäristöissä 23,3 %, ensisijaisesti rannoilla 12,9 %, kalliolla yli 10 %, vesissä 6,6 %, tunturipaljakoilla 5,7 % ja soilla 4,6 %. Rannoilla eläneiden lajien osuus Suomesta hävinneistä lajeista on 11,1 prosenttia.(Uhanalaisuusarviointi 2010).

Tiesitkö, että Suomessa pesivistä noin 100 miljoonasta linnusta noin viidennes jää Suomeen talvehtimaan, ja useiden miljoonien elintaival katkeaa vuosittain autojen törmäyksiin. Suomen lähes 300 000 ilmajohtokilometriä aiheuttavat arviolta usean sadan tuhannen linnun menehtymisen vuosittain.Jo kolmannes lintulajeista on Suomessa uhanalaisia (2016).

Vasemmalta pääset toiminta-alue- ja lajikohtaisiin sivustoihin, joissa kerrotaan piirin toiminnasta esimerkiksi vesien-, metsien- ja ilmastonsuojelussa, ja eräistä suojeltavista eläinlajeista maakunnassa.

- Luonnon suojelun ja tuhoamisen välineitä - viranomaisten yms. tiedostoja

- Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet

filtterilinnun pesä 2009

Ihminen muiden eläinlajien elinympäristösssä: "filtterilinnun pesä". Tupakanfilttereillä vuorattu linnunpesä tupakanpolttokielto-alueella Jyväskylän kaupungin Leppälahden leirikeskuksessa 2009.

Kuva Juhani Paavola