Sijainti: Pääsivu / Suot / Suovastaava 2012: Turvekaavaprosessi jatkuu

Suovastaava 2012: Turvekaavaprosessi jatkuu

Keski-Suomen Liitto on antanut vastineet Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta vuoden 2011 lopulla annettuihin lausuntoihin. Lausuntoja kertyi yli 400 ja niistä on kirjoitettu tiivistelmät 118 sivuiseen vastineraporttiin.

Kaavaan kokonaisuutena ei tullut lausuntojen perusteella merkittäviä muutoksia. Kaavaprosessissa ja -kartalla sekä maastossa näkyy karmeudessaan maakuntamme ”hyvinvoinnin” perusta, jossa suurten yritysten etu ajaa kansalaismielipiteen edelle. Paljolti muistuttajien ansiota on, että kaavaan kuitenkin tehtiin kymmeniä soita koskevia suoluonnon kannalta positiivisia muutoksia.

Suurin osa muistutuksista koski turvetuotantoa ja erityisesti sen vesistövaikutuksia, mutta myös tuulivoimapuistoja vastustettiin. Lähes kaikki Keski-Suomen kunnat, kymmenet järjestöt ja sadat yksityishenkilöt ovat kirjallisesti ilmaisseet mielipiteensä turpeenkaivua vastaan. Aiheesta on kehkeytynyt yksityiset vastaan suuret yritykset kamppailu, joka meidän kannattaa ottaa huomioon myös noiden yritysten palveluja käyttäessämme. Turpeenkaivua puoltavat lausunnot antoivat Finsilva Oyj, Jyväskylän Energia Oy, Turveteollisuusliitto ry, Turvetuote Peat Bog Oy, UPM-Kymmene Oyj ja Vapo Oy. Kaikki ovat mukana joko turvetuotantoketjussa tai käyttävät merkittävästi turvetta energianlähteenään. Palaute kannattaa kohdistaa myös turvetta voimalaitoksissaan polttaviin kuntiin, siis ennen kaikkea Jyväskylään. Monissa pienemmissä kunnissa turpeen poltto olisi mahdollista lopettaa kokonaan hyvinkin helpolla.

Turvekaavaprosessi jatkuu ehdotusvaiheeseen. Ehdotus tulee kommentoitavaksi huhtikuussa 2012. Muistakaahan jälleen kertoa mielipiteenne ja tiedottakaa mahdollisuudesta myös tuttavianne. Runsaalla mielipidemäärällä on vaikutusta turvetuotannon tulevaisuuden suunnitteluun, vaikka se ei kaavassa kotisuon kohdalla näkyisikään. Syksyn kunnallisvaaleissa turpeenkaivu ja -poltto nousee varmasti esille. Pidetään huoli, että ympäristön huomioimisesta tulee vaalien kärkiteema. Maakuntavaltuusto päättää kaavasta syksyllä, joten poliitikkoihin ja varsinkin maakuntavaltuutettuihin kannattaa olla yhteydessä, sillä päätös hyväksymisestä on heidän. Keski-Suomen Liitto toimii kaavan valmistelijana, toki erilaisten selvitys- ja ohjausryhmien sekä palautteiden pohjalta.

Katso myös Kelyn muut suosivut.

 

Matti Aalto

suovastaava, Keurusseudun Luonnonystävät

puheenjohtaja, SLL:n Keski-Suomen piiri

päivitetty 22.2.2012