Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Keravan yhdistys

Kerava
Navigaatio päälle/pois

Keväinen luontoretki Jänisvuorelle koko perheelle!

Jänisvuori on noin 30 metriä ympäristöä korkeammalle kohoava kallioinen metsäalue. Runsaisiin kasvilajeihin lukeutuvat käenkaali, mustikka, valkovuokko, sinivuokko ja jänönsalaatti. Runsaslahopuustoinen alue on paikallisesti arvokas luontokohde. Jänisvuoren kallioalueen itärinne ja Jänisvuoren yli kulkeva sähkölinja-aukea muodostavat lepakoille tärkeän ruokailuympäristön. (Lähde: Kaskelan luontoselvitys 2012, Enviro Oy)

Reitti on varsin helppo huonojalkaisillekin ja korkeintaan 2 kilometriä pitkä.

Oppaana toimii Pekka Hellström

Ota mukaan retkeilyyn sopivat varusteet ja halutessasi omat eväät!

Lähtöpaikka: Kaskelantie 170, parkkipaikka

Ajo-ohje: Kaskelantietä Keravan suunnasta tultaessa tien vasemmalla puolella näkyy kaksi pientä vierekkäin seisovaa harmaata vajaa ja niiden edessä masto. Parkkialue on melkein heti näiden jälkeen tien vasemmalla puolella (p-paikan liikennemerkki poistettu).