Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kauniaisten yhdistys

Kauniaisten yhdistys
Navigering på / av

Åter­vin­nings­bi­len rör sig i Helsingfors

Kierrätyskeskus i Knektbro. Bild: Hezzu, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Kierrätyskeskus återvinningsbil rör sig i Helsingfors under våren 2023

Dags för vårstädning? Kom ihåg att återvinna dina återvinningsbara saker! Kierrätyskeskus återvinningsbil rör sig på olika håll i Helsingfors 28.3-17.5. Bilen tar emot bl.a. kärl och kläder, men exempelvis större möbler får man föra till återvinningen själv. 

Tidtabellen för hösten, då bilen bl.a. rör sig i Esbo och Grankulla, publiceras i juli. 

Mera information och uppsamlingsplatserna hittas på Kierrätyskeskus webbsida (på finska).