Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Yli-Vuokin virkistysmetsässä eivät luonto- ja virkistysarvot paljon paina

Yli-Vuokin virkistysmetsässä eivät luonto- ja virkistysarvot paljon paina


Metsähallitus on aloittanut hakkuut Suomussalmella Taivallammen alueella, joka on välittömästi Yli-Vuokin virkistysmetsään rajautuvaa suosittua retkeilymaastoa. Hakkuut ovat jatkumassa Yli-Vuokin virkistysmetsään -- myös sen järvenrantametsiin ja niihin osiin, jotka on määritelty ekologisiksi yhteyksiksi.

Yli-Vuokin virkistysmetsä on Metsähallituksen mukaan Suomussalmen tärkeimpiä luontomatkailukohteita. Tästä huolimatta alue on kauttaaltaan pirstottu avohakkuin 2000-luvulla. Metsähallitus on jo aiemmin hakannut alueella myös ekologisia yhteyksiä Rantajärven ja Ala-Hoikkajärven rannoilla.

Aukkomaisema Taivallamminkankaan länsipäästä

Kalevalapuiston perustaminen ja Vienanreitin suojelu jätetty kesken.

Ympäristöministeriössä on parhaillaan valmisteilla Kalevalapuiston perustaminen Suomussalmen itäosiin vastinpariksi Venäjän puolen Kalevalan kansallispuistolle. Suomussalmen kunta on omassa lausunnossaan esittänyt, että Yli-Vuokin virkistysmetsän pitäisi kuulua Kalevalapuistoon, josta tulisi perustaa kansallispuisto.

Luonnonsuojelujärjestöt (Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace) ovat pyytäneet Metsähallitusta keskeyttämään hakkuut vähintään siihen saakka, kunnes päätökset Kalevalapuistosta on tehty.

Kevätinlammen pohjoisrinne on kokonaan leimikkona. Aukko tulisi kuvan keskelle.


"Tänä vuonna alkaa myös Kainuun luonnonvarasuunnitelman uudistaminen. Viimeaikaisten Yli-Vuokin ja Vienanreitin esimerkkien valossa on tässä yhteydessä syytä tarkastella uudelleen ekologisten yhteyksien ja virkistysalueiden käsittelyohjeet. Nykytilanteessa Metsähallitus pirstoo ja heikentää jatkuvasti arvokkaiksi määriteltyjä ekologisia yhteyksiä ja viimeisiä vanhan metsän rippeitä", sanoo Luonto-Liiton metsävastaava*Lauri Kajander.*

Yksinäinen aihki Taivallamminkankaan länsipäästä.


Valtio on asettanut Metsähallitukselle kovan tuloutustavoitteen, josta suurin osa täytetään metsien hakkuilla. Metsähallituksen ohjauksesta vastaavien maa- ja metsätalousministeriön, valtiovarainministeriön ja eduskunnan on ryhdyttävä toimiin, joilla liian kovia hakkuutavoitteita pienennetään. Niiden tulisi olla tasolla, joka mahdollistaa metsätalouden ohella myös luonnon ja virkistyskäytön huomioimisen. Yli-Vuokin jatkuvat hakkuut ovat jälleen yksi esimerkki siitä, mihin liian suuret tuotto-odotukset johtavat.

Suosituimman virkistysmetsän leimikko:Kevätinlammen ja Taivallammenkankaan välinen rinne:laajaan harvennukseen ja pienaukoksi.


LISÄTIEDOT:

Lauri Kajander,
metsävastaava, Luonto-Liitto ry,
puh. 045 117 9610
lauri.kajander(at)luontoliitto.fi

Janne Kumpulainen,
toiminnanjohtaja, Kainuun luonnonsuojelupiiri ry,
puh. 050 448 4710,
jku(at)sll.fi

Johan Heino,
puheenjohtaja, Kainuun luonnonsuojelupiiri ry,
puh. 040 511 1601

LINKKEJÄ:

kuvia hakkuista Luonto-Liiton Metsäblogissa

Yli-Vuokin virkistysmetsän käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011--2020

Kuvat: Kainuun luonnonsuojelupiiri ry 20.1.2013