Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Piirin pj:n kysymyksiä MH:lle

Piirin pj:n kysymyksiä MH:lle

Kainuun piirin pj. Kimmo Kumpulainen lähetti 11.2. Metsähallitukselle kysymyksiä hakkuisiin liittyen.

Hyvää päivää hyvät herrat!

Kävin tutustumassa kiisteltyyn metsä- ja suoalueeseen
Puolangan Liperisuolla ja mieleen nousi heti muutamia
kysymyksiä.

Alueelle on viime syksynä laadittu hks, josta ilmeisesti
on pyydetty lausuntoa jossain vaiheessa Pohjois-Pohjanmaan
ls-piiriltä. Puolanka on kuitenkin kunta Kainuussa, joten
se kuuluu Kainuun ls-piirin toiminta-alueeseen. Toki
lausuntopyyntöjä voi lähettää muuallekin, mutta asiallista
olisi ollut pyytää lausuntoa myös meiltä.

Alue rajoittuu soidensuojelualueeseen ja hks:n mukaan sen
käyttömuotoina ovat metsätalous ja luonnon
monimuotoisuuden suojelun tukialueena toimiminen.
Liperinsuota ympäröivät laajat nuoret metsät ja taimikot,
mutta "ympäristöarvometsän" rajaus on tehty tiukasti nämä
alueet sulkien pois ja rajaukseen on päätynyt vain
ympäristöstään selkeästi poikkeava luonnontilaisten soiden
ja suosaarekkeiden alue. Suullisen tiedon mukaan
ympäristöarvometsässä on nyt siis liian vähän nuoria
metsiä, joten Metsähallitus on aloittanut alueella hakkuut
tavoitteenaan päätehakata 100 hehtaaria ja harventaa
lisäksi noin 10 hehtaaria. Väite nuorten metsien
vähyydestä tuntuu lievästi sanoen härskiltä totuuden
vääristelyltä ja johtuu vain väärin tehdystä alueen
rajauksesta. Avohakkuiden ei kai kukaan enää nykypäivänä
usko lisäävän luonnon monimuotoisuutta.

Hks:n mukaan toinen puute alueella luonnon kannalta on
lehtipuun vähyys, ja sitä tulisi lisätä. Viikonloppuna
käymilläni leimikoilla tilanne oli kuitenkin täysin
päinvastainen. Kaikki lehtipuut oli hakattu pois ja
odottivat pinoissa kuljetusta. Tosin suurin osa koivuista
näytti olevan jo lahovikaisia, joten sekin sotii hks:n
tavoitteita vastaan. Jos monimuotoisuutta alueella
halutaan lisätä, lehtipuut ja lahovikaiset muutkin puut
pitäisi jättää jättöpuina aukoille. Nyt on toimittu täysin
vastoin tavoitteita.

Konkaan alue-ekologista suunnitelmaa en ole saanut
käsiini, mutta minulle kerrottiin, että nyt leimikoiksi
merkityissä kuvioissa osa on sellaisia, jotka aes-raportin
mukaan pitäisivät olla luontokohteita ja hakkuiden
ulkopuolella. Ilmeisesti leimikkosuunnittelussa on
muutettu ae-koodeja tai niistä ei ole välitetty. Voiko
tämä pitää paikkaansa?

Liperinsuon alue on nimetty ympäristöarvometsäksi, mutta
ennen hakkuiden aloittamista alueella ei ilmeisesti ole
tehty lajistokartoituksia uhanalaisten lajien varalta,
vaan kaikki olemassaolevat havainnot lienevät muun työn
ohessa tulleita sattumalöydöksiä. Jos aluetta tuodaan
esille ympäristöarvojen siivellä, niin asialliset
kartoitukset olisivat paikallaan. Se ei ole ulkopuolisten
tehtävä, vaan Metsähallituksen, jos aikoo alueen hakata.

Toivon Metsähallitukselta pikaista vastausta näihin
selviin epäkohtiin ja esitystä siitä, miten kiista
saataisiin ratkeamaan.

Kimmo Kumpulainen
Kainuun luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja