Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Liperinsuo

Liperinsuo

Luonto-liiton tiedote 6.2.


LIPERINSUOLLA HAKKUUT SEIS VÄLITTÖMÄSTI!

Luonto-Liitto ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Greenpeace, Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry vaativat Metsähallitusta välittömästi keskeyttämään hakkuut Puolangan ja Utajärven kuntien alueella sijaitsevan Liperinsuon ympäristöarvometsässä.

Liperinsuo on  luonnonsuojelullisesti merkittävä alue ja ensisijaisia kohteita Pohjanmaalla, kun Etelä-Suomen metsien monimuotoisuudentoimintaohjelman METSO II:n velvoittamaa valtionmaiden lisäsuojelua aletaan toteuttaa.

Luonnonsuojelujärjestöt esittivät vuonna 2007 Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman (LVS) uudistamisen yhteydessä Liperinsuosta 2200 hehtaarin suojelualuetta sen METSO-alueen mittakaavassa merkittävien metsiensuojeluarvojen sekä luonnontilaisten soiden vuoksi.

Suojelualueen sijaan Metsähallitus perusti vuonna 2007 Liperinsuosta ympäristöarvometsän. Tavanomaisesta käytännöstä poiketen alueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta ei tullut kommentointipyyntöä luonnonsuojelujärjestöille eikä näille toimitettu siitä edes valmista versiota, vaikka  Liperinsuon hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistunut Metsähallitukselta saamamme tiedon mukaan jo joulukuussa 2007. Julkaisua ei ole edelleenkään julkisesti saatavilla. Kyseinen HKS toimitettiin erillisestä pyynnöstä maanantaina 4.2. Luonto-Liitolle sähköpostitse.

Talven aikana ympäristöarvometsän luonnontilaisille soille on tehty noin 7 kilometriä talviteitä ja suunniteltu leimikoita ympäristöarvometsän itäosiin, myös HKS:n luontokohteille sekä Piltunginjoelle erittäin lähellä jokiuomaa. Hakkuut on aloitettu eilen.

Erityisen huonona hallintomenettelynä voi pitää sitä, että luontojärjestöjen suojelualueeksi esittämälle Liperinsuolle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma sekä suunniteltu mittavat hakkuut ilman, että järjestöillä on ollut mitään vaikutus- ja kommentointimahdollisuuksia niihin.

Hakkuiden ajankohtaa voi pitää muutoinkin erityisen harkitsemattomana, koska METSO II –ohjelma on joka tapauksessa tuomassa lisäsuojeluvelvoitteita myös valtionmaille.

Luonnonsuojelujärjestöt vaativatkin Metsähallituksen sidosryhminä aitoa vaikuttamismahdollisuutta Liperinsuon sekä Pohjanmaan alueen toisen ympäristöarvomtsän, Itämäen, hoito- ja käyttösuunnitelmiin ja vetoavat viranomaisiin, että menossa olevat Liperinsuon hakkuut keskeytetään välittömästi.

Lisätiedot :  Teppo Rämä gsm. 040 – 573 63 76


OHJEITA
Mitä tarvitaan mukaan: evästä, retkikamppeet ja sukset. Matkaan Oulusta menee kaksi tuntia.

Teppo Rämältä saa lisää tietoa maastosta ja huomisesta, puhelinumerosta 040-573 63 76.

SUON SIJAINTI
Tällä hetkellä Liperinsuolle pääsee autolla seuraavasti: Vaalasta käännytään Puokioon ja ajetaan kylän ohi. Käännytään metsäautotielle Puokiosta käsin vasemmalle Kalliojärven kohdalla (maastokartta Jaalanka 3441). Liperinsuo löytyy Piltunginjärven pohjoispuolelta. Tie on aurattu eikä muutoinkaan voi erehtyä siitä, missä kohdassa tapahtuu.

MAJOITUS
Lämmintä majoitustilaa löytyy. Tepolta tai Kainuun piiriltä (050-552 4426) voi tiedustella majoituksesta ja ruokailusta ja piiri voi tukea jollakin summalla myös matkakuluissa.Piirin pj. Kimmo Kumpulaisen kysymyksiä Metsähallitukselle.