Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois
1. Minä & Maailma  työpaja
Luonnossa monimuotoisimmat järjestelmät ovat kaikkein vakaimpia, kestävimpiä ja terveimpiä. Työpajassa sukellamme monimuotoisuuden maailmaan tutkimalla sitä itsessämme, yhteisöissämme ja suhteessamme meitä ympäröivään kulttuuriin ja luontoon. Kosketamme aihetta monipuolisesti yhdistellen permakulttuuria, yhteisöjen rakentamisen työkaluja sekä muita autenttisia itsetuntemusta lisääviä sosiaalisia menetelmiä. Työpajan tavoite on tukea osallistujia vahvistamaan suhdetta omaan monimuotoisuuteensa ja näkemään oma uniikkius lahjana ympäröivälle yhteisölle sekä koko luomakunnalle. Kun annamme oman monimuotoisuutemme kukoistaa voimme paremmin ja sallimme sen helpommin myös muille luontokappaleille ja kanssakulkijoillemme. Työpajan vetäjänä on yhteisöpedagogi, permakulttuurikouluttaja Suvi Tiihonen.
2. Henkiin heräämisen työpaja
Teollinen maailmankuva on luonut harhan luonnosta elottomana resurssina ja kulissina, jota ihminen voi hallita. Ympärillämme oleva ihmistä laajempi luonto ei tunnu tällaisessa kokemusmaailmassa elävältä, eivätkä sen lukemattomat olennot itsenäisiltä toimijoilta, joiden kanssa ihminen on tahtomattaankin vuorovaikutuksessa. Henkiin heräämisen työpajassa tutkimme, miten ihmistä laajemman maailman kaikkine muine olentoineen voi tuntea kokemuksellisesti elävänä. Voisimmeko kokea muut olennot syvästi omina toimijoinaan, ja olla niiden kanssa tietoisessa vuorovaikutuksessa sen sijaan, että ne olisivat vain ihmisen toiminnan kohteita? Miltä tuntuu, kun kaikki ympärillä oleva onkin hengissä? Työpajan teemoja lähestytään jakamispiirien, mytologian, suomen kielen sekä ulkona tehtävien harjoitusten avulla. Työpajan vetäjänä on eräopas, luontoyhteyden ohjaaja Osma Naukkarinen (www.sammalsielu.fi).
Ilmoittautumiset 15.10. mennessä: marjut.rautiainen@konkkolantila.fi.
Työpajapäivä on osallistujille maksuton ja tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse. Mukaan mahtuu 25 osallistujaa. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys ja Green Care-keskus Könkkölä ry:n hallinnoima “Kestokulttuuria kohti kylillä ja keskustoissa”-hanke. Leader Jyväsriihi on myöntänyt hankkeelle rahoitusta EU:n maaseuturahastosta