Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Talkoosyksyllä soljuva aloitus

Jyväskylän seudun yhdistys on viimeisen kuukauden aikana talkoillut virtavesikunnostusten parissa Keski-Suomen alueella. Talkoot ovat osa Suomen luonnonsuojeluliiton vesiteemavuosia 2020 – 2021, jotka tähtäävät vesiekosysteemien suojeluun. Virtavesikunnostuksissa tarkoituksena on parantaa uhanalaisten vaelluskalojen elinympäristöjä, joista suuri osa on aikoinaan tuhoutunut ihmistoiminnan, kuten patojen rakentamisen ja perkauksien seurauksena. Lisäksi ilmastonmuutos on osaltaan lisännyt kylmässä vedessä viihtyvien vaelluskalojen ahdinkoa. 

Kunnostukset edellyttävät tarkan suunnittelutyön sekä poikasten seurannan talkoiden jälkeen. Usein taustalla on myös mittava koneellinen työ, joka talkoissa viimeistellään käsivoimin. Käytännössä työ sisältää vaellusesteiden purkua sekä kutusoraikkojen valmistelua. Kivi- ja puumateriaalilla saadaan tehtyä virranohjauksia ja lisättyä suojapaikkoja kaloille. 

Taimenen kutusoraikkoa.
(Kuva: Sanni Kokkoniemi)

Talkoilut starttasivat 22.8. Keuruun Ukonpurolla, jossa järjestäjänä oli Keuruun seudun taimen -yhteistyö. Ukonpuron kunnostukset aloitettiin jo vuonna 2013, ja sen jälkeen puroon on istutettu taimenenpoikasia. Tämän vuoden talkoissa parannettiin taimenen elinympäristöä puron alaosalla. Kastumiselta ei voinut välttyä, kun penkereiltä siirreltiin kivenmurikoita keskelle uomaa virtaa lisäämään. Uurastus kuitenkin maksoi vaivansa, kun ensimmäiset taimenenpoikaset sujahtivat penkereiden ja puunrunkojen alle piiloon jo talkootohinan aikana.

Ukonpurolla parannettiin taimenen elinympäristöä lisäämällä puu- ja kivimateriaalia.
(Kuva: Sanni Kokkoniemi)

Kutusoraikkojen valmistelua jatkettiin kotikonnuilla Jyväskylän Keljonpurolla, jossa kunnostuksia on toteutettu Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry:n johdolla. Koska puro sijaitsee jyrkän mäenrinteen alla tiehen nähden, oli soraa helppo kipata kourua pitkin alas. Keljonpurolla on näillä näkymin tarkoitus talkoilla vielä toisena päivänä tämän syksyn aikana. 

Keljonpurolla sora laskettiin uomaan kourua pitkin.
(Kuva: Sanni Kokkoniemi)

Lauantaina 12.9. kannoimme soraa vuorostaan Joutsan Myllynkoskeen. Talkoot olivat osa WWF:n ja Keskon K-Kalapolut -hanketta. Kantourakkaa oli näissäkin talkoissa helpotettu, sillä puiden väliin oli asennettu vaijeri, jota pitkin soraämpärit näppärästi kulkivat.

Sora ja kivi kulkivat vaijeria pitkin Joutsan Myllynkoskella. Kuvassa talkoolaiset Titta ja Timo.
(Kuva: Sanni Kokkoniemi)

Taimenen kutupuuhia voi päästä seuraamaan todennäköisimmin lokakuun jälkipuoliskolla. Parhaimman näytöksen takaamiseksi paikalle kannattaa saapua hämärän aikaan taskulampun kanssa.

Tulevista vesistötalkoista ilmoitetaan sähköpostitse ja Facebookissa. JYSY kiittää kaikkia talkoisiin jo osallistuneita!

Sanni Kokkoniemi
Vesiteemavuosien projektityöntekijä