Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Etsitään liito-ora­va­kar­toit­ta­jia

Suomen luonnonsuojeluliitto etsii liito-oravakartoittajia ostopalveluna (ajalle 15.4.-30.6.2020) liito-oravan potentiaalisen elinympäristöverkoston kartoituksiin. Kartoitukset tehdään kevään ja alkukesän 2020 aikana. Ne perustuvat Suomen luonnonvarakeskuksen (LUKE) laatimiin elinympäristömallien tarkennuksiin ja validointeihin.

Tehtävä sisältää maastokartoitukset ja raportoinnin. Kartoittajan tehtävänä on: etsiä ennakkoon määritellyistä kohteista liito-oravan esiintymispaikkoja, arvioida kartoittamiensa metsien soveltuvuus liito-oravalle ja laatia kartoituksesta lyhyt raportti.

Kartoitukset toteutetaan osana Liito-orava LIFE -hanketta, jota koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut ja rahoittaa Euroopan Unioni. Kymmenen kartoitettavaa aluetta sijoittuvat eri puolille liito-oravan esiintymisaluetta Suomessa. Yhden alueen kartoitus vie arviolta 2-3 viikkoa. Tarjolla on 4-8 viikon verran töitä usealle henkilölle.

Kartoituksen tekeminen edellyttää oman auton käyttöä, maastokuntoisuutta, hyvää liito-oravatuntemusta ja gps-laitteen käyttöä. Paikallistuntemus on eduksi.

Tehtävän lyhyen keston vuoksi työ toteutetaan ostopalveluna. Kyseessä ei siis ole työsuhde, vaan kartoittajat laskuttavat tehdyn työn ja muut mahdolliset kustannukset sovitun mukaisesti. Jos sinulla ei ole toiminimeä tai yritystä, voit laskuttaa työn myös kevytyrittäjäpalveluiden kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa Suomen luonnonsuojeluliitossa
hankekoordinaattori Ari Jäntti, 040 7741983 tai ari.jantti(a)sll.fi.
Yhteydenotot mahdollisimman pian, viimeistään 29.3.