Sijainti: Pääsivu / Järjestö / Toiminnan arvot ja tavoitteet

Toiminnan arvot ja tavoitteet

Toiminnan arvot ja tavoitteet

Kuva: Ritva Kovalainen.

Yli 75 vuotta joukkovoimaa

Ympäristövaikuttaminen voi olla ihmismuodostelma Eduskuntatalolla tai yhdessä huolella hiottu lausunto viranomaisille luonnon puolesta. Se voi tarkoittaa nimen kirjoittamista nettiadressiin tai tiedon välittämistä Facebookissa. Jokainen voi löytää Luonnonsuojeluliiton kautta mieleisensä tavan vaikuttaa oman lähiluonnon ja yhteisen ympäristömme puolesta!

 • Suomen luonnonsuojeluliiton strategia 2017 - 2019 (pdf)
 • Suomen luonnonsuojeluliiton toimintasuunnitelma 2017 (pdf)
 • Suomen luonnonsuojeluliiton vuosikertomus 2016 (pdf)
 • Luonnonsuojelutehtävä (pdf)
  Luonnonsuojelutehtävä linjaa Suomen luonnonsuojeluliiton luonnonsuojelutoimintaa vuoteen 2020 asti.


Luonnonsuojeluliiton suojelutyön arvot

 • Luonnon kunnioittaminen

Suomen luonnonsuojeluliitto edistää yhteiskunnassa luonnon ja sen monimuotoisuuden kunnioittamista ja suojelua. Ihminen on osa luontoa ja yksi laji miljoonien joukossa. Eettisesti tietoisena olentona ihmisellä on velvollisuus suojella luontoa.

 • Ihmisen luontosuhteen säilyttäminen ja vahvistaminen

Suomen luonnonsuojeluliitto lisää toiminnallaan ymmärrystä siitä, että luonnon keskeisten elementtien ja toimintojen suojelu on välttämätöntä ja pitkällä tähtäimellä myös ihmisen suojelua. Tarjoamalla ihmisille luonnon kokemiseen liittyviä elämyksiä annamme heille aineksia muodostaa oma käsityksensä siitä, millainen on hyvä ympäristö.

 • Terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön vaaliminen

Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteena on ihmisen terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Toimimme sen puolesta edistämällä maaperän, ilman ja vesien suojelua sekä vaalimalla maisemallisia ja rakennetun ympäristön arvoja.

Luonnonsuojeluliiton toiminnan arvot

 • Liiton toimijoiden osaamisen arvostaminen

Vapaaehtoisten ja palkattujen työ muodostaa perustan Suomen luonnonsuojeluliiton tulokselliselle toiminnalle. Liitossa arvostetaan jokaista ihmistä tehtävästä riippumatta ja kannustetaan oman osaamisensa kehittämiseen. Jokaisella on oikeus saada rakentavaa palautetta työstään. Luonnonsuojeluliitossa voi kokea kuuluvansa luontoa arvostavaan joukkoon.

 • Riippumattomuus ja luotettavuus

Suomen luonnonsuojeluliitossa lausunnot ja kannanotot perustellaan huolellisesti ja niissä käytetään tutkittua tietoa. Perusteluissa nostetaan esille ekologisten arvojen lisäksi myös inhimilliset ja yhteiskunnalliset arvot, talouttakaan unohtamatta.

Riippumattomuus poliittisista puolueista ja eturyhmistä varmistaa sen, että suojelutyössä voidaan ajaa ensisijaisesti luonnon ja ympäristön etua.

 • Avoimuus ja demokraattisuus

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta on avointa: päätöksenteossa pyritään edistämään demokraattisuutta, tasa-arvoa, avoimuutta ja jäsenten osallistumista. Tiedottaminen on avointa. Toiminnassa pyritään siihen, että kaikkien luonnon- ja ympäristönsuojelusta kiinnostuneiden kansalaisten on helppo tulla mukaan toimintaan.

 • Rohkeus ja aloitteellisuus

Suomen luonnonsuojeluliitossa seurataan aktiivisesti ympäristömuutoksia ja alan tieteellistä tutkimusta. Liiton piirissä toimivat henkilöt tekevät aloitteellisesti ehdotuksia ympäristöongelmien ennaltaehkäisystä ja ratkaisumalleista.

 

Visio 2020

"Jos järjestöllä ei ole selvää suuntaa, se ei pysty myöskään rakentamaan polkua, miten sinne päästään." – Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojeluliiton hallituksen puheenjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliitto on kansalaisyhteiskunnan vahva ja arvostettu toimija, näkijä ja vaikuttaja. Nykyistä huomattavasti suurempana luonnonystävien ja asiantuntijoiden kansalaisjärjestönä liitto toimii edelläkulkijana niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Liitto toimii suunnannäyttäjänä vaikutettaessa suomalaisten aiheuttamaan ympäristörasitukseen myös rajojemme ulkopuolella.

 

Unelma Suomesta 2050

Suomi on luonnonarvot kaikissa toiminnoissaan huomioon ottava, paikallisuutta arvostava kansalaisyhteiskunta. Yksikään laji ei kuole sukupuuttoon ihmisen toimien vuoksi ja luonnon monimuotoisuutta palautetaan aktiivisesti. Luonnon toimintakyky on Suomessa tiedostettu kaiken inhimillisen toiminnan lähtökohdaksi.

 

Tule mukaan Luonnonsuojeluliiton toimintaan!