Sijainti: Pääsivu / Järjestö / Organisaatio

Organisaatio

Organisaatio

 

Suomen luonnonsuojeluliitto on elinvoimainen kansalaisjärjestö sekä luonnon- ja ympäristönsuojelun kansanliike. Jokainen 30 000 jäsenestämme kuuluu paikallista toimintaa järjestävään luonnonsuojeluyhdistykseen. Yhdistyksiä on koko maassa yli 180.

Luonnonsuojeluyhdistykset kuuluvat piireihin, jotka vastaavat alueellisesta toiminnasta. Luonnonsuojelupiirejä on 15, ja niiden toimistot sijaitsevat maakuntien suurimmissa kaupungeissa. Luonto-Liitto on Suomen luonnonsuojeluliiton nuorisojärjestö.

Luonnonsuojelijoiden valtakunnallinen keskusjärjestö on Suomen luonnonsuojeluliitto ry, jonka keskustoimisto sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa. Liitto ja keskustoimiston henkilökunta keskittyvät valtakunnallisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön edistämiseen.

Luonnonsuojeluliiton liiketoiminnasta vastaa liiton kokonaan omistama Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy. Liitto kustantaa myös aikakauslehti Suomen Luontoa. Luonnonsuojeluliitto on pysyvästi edustettuna Suomen Luonnonsuojelun Säätiössä ja Ilmari Räsäsen Säätiössä, joilla on kuitenkin omat hallintoelimensä.

Päätöksenteko

Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n ylin päättävä elin on joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous. Liittokokouksessa valitaan mm. liittovaltuuston jäsenet. Liittovaltuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja mm. valitsee liittohallituksen jäsenet sekä vahvistaa liiton toimintasuunnitelman ja budjetin. Liittohallitus panee toimeen päätökset ja kokoontuu kerran kuukaudessa.

Paikallisyhdistykset (182) ja luonnonsuojelupiirit (15) toimivat itsenäisesti kuuluen silti yhteiseen norppaperheeseen.

Millaisessa toiminnassa sinä haluaisit olla mukana? Omassa yhdistyksessäsi voit olla suunnittelemassa juuri sitä toimintaa, joka sinusta on paras tapa harrastaa luontoa ja toimia paremman ympäristön hyväksi!

 

Työryhmät

Työryhmät tukevat hallituksen, valtuuston ja työntekijöiden työtä sekä suunnittelevat valtakunnallista toimintaa. Ne järjestävät lisäksi mm. seminaareja, tapaamisia ja muita tapahtumia ympäri vuoden. Luonnonsuojeluliitossa toimii viisi työryhmää: järjestötyöryhmä, luonnonsuojeluvaliokunta, talousvaliokunta, vapaaehtoistyön kehittämisryhmä sekä ympäristökasvatustoimikunta. Muita työryhmiä perustetaan projektiluontoisesti tarpeen mukaan.

Haluatko tehdä järjestöstä näköisesi, toimia luonnon ja ympäristön puolesta sekä saada mainion meriitin ansioluetteloosi? Hae mukaan ottamalla yhteyttä ryhmän yhteyshenkilöön (alla)! Matkakulut ryhmien tapaamisiin korvataan, ja myös etänä on mahdollista olla mukana.

 

Järjestö- ja varainhankintavaliokunta


Järjestö- ja varainhankintavaliokunnan tehtävänä on kehittää toimintaa jäsenistön parhaaksi. Ideoimme uusia toimintatapoja ja tavoitteita yhdessä vaikuttamisen puolesta sekä tehostamme järjestön toimintaa suunnittelemalla varainhankintaa.
Tule mukaan innostavaan ryhmäämme!

Ota yhteyttä!
Heini Jalava, järjestö- ja varainhankintapäällikkö | heini.jalava@sll.fi | 040 566 5155

 

Luonnonsuojeluvaliokunta

Luonnonsuojeluvaliokunta toimii järjestön työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tukena luonnon ja ympäristön suojelukysymyksissä. Ryhmä seuraa lainsäädännön muutoksia, lakien toimeenpanoa, tutkimusta ja ajankohtaiskysymyksiä. Valiokunta käsittelee, valmistelee ja koordinoi järjestön asiantuntijoiden tukena mm.:

  • luonnon monimuotoisuuden sekä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeluun liittyviä asioita,
  • metsien ja soiden suojeluun sekä turvepolitiikkaan liittyviä asioita
  • Itämeren, sisävesien ja pienvesien suojeluasioita sekä
  • kansallispuistoihin ja muihin suojelualueisiin ja -ohjelmiin liittyviä asioita.

Ota yhteyttä!
Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija
| paloma.hannonen@sll.fi | 050 053 23219

 

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta toimii hallituksen ja valtuuston tukena taloutta koskevassa päätöksenteossa. Ryhmän tehtävänä on talouden suunnittelu, seuranta ja varainhankinnan ideointi sekä taloudellisen tilanteen muutoksiin reagoiminen.

Ota yhteyttä!
Heikki Kurkela, ryhmän vetäjä | heikki.kurkela@karpalo.net

 

Viestintävaliokunta

Viestintävaliokunta kehittää järjestön sisäistä viestintää osallistaen toimijoita mahdollisimman laajasti. Kuulemme mielellämme kehitysideasi!

Ota yhteyttä!
Jenni Hamara, sisäisen viestinnän ja koulutuksen asiantuntija | jenni.hamara@sll.fi | 040 708 2081

 

Ympäristökasvatusvaliokunta

Kiinnostaako ympäristökasvatus? Valiokunta tarjoaa toimintaa sinulle, joka haluat olla mukana kehittämässä Luonnonsuojeluliiton ympäristökasvatustoimintaa. Teemme tutustumiskäyntejä, olemme mukana messuilla, ympäristökasvatuksen verkostoissa ja ideoimme uusia hankkeita.

Ota yhteyttä!

Tarja Heikkonen, ryhmän vetäjä | heikkonen.tarja@gmail.com | 044 989 8191