Sijainti: Pääsivu / Järjestö / Historia alasivut / 60 vuotta tiedotusta

60 vuotta tiedotusta

Luonnonsuojelijan 8-osainen kirjoitussarja "SLL 60 vuotta" Luonnonsuojelijassa päättyi tähän! Paljon jäi vielä kertomatta.

 

Suomen Luonto on instituutio

Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen (SLY) julkaisema Suomen Luonto alkoi ilmestyä vuosikirjana 1941 ja neljänä numerona vuodessa 1956. Nykyisen sivukokonsa aikakauslehti sai 1984. Vuodesta 1993 Suomen Luonto on tullut tilaajille kerran kuussa.

Suomen Luonto oli SLY:n eli Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) edeltäjän tärkein tiedotuskanava. Lehden merkitys muuttui radikaalisti, kun SLY jätti Euroopan luonnonsuojeluvuoden 1970 alussa tehtävänsä SLL:lle: lehti ei ollut enää jäsenmaksuun sidottu, vaan erikseen tilattava aikakauslehti.

Vaikutusvaltaisen järjestön julkaiseman lehden sisältö synnyttää vilkasta mielipiteiden vaihtoa tilaajissa ja lukijoissa. Ylitse muiden käy Suomen Luonto 3/70, "metsänumero", jonka kaikki metsäammattilaiset muistavat. Siinä Metsähallitus raiskasi suojametsät, tuhosi porolaitumet, karkotti retkeilijän, tuhosi riistan ja kylvi myrkkyä. Koillisten selkosten tuhosta kirjoitti Kalle Päätalo: "Saatana että vituttaa tuommonen touhu...!" Suomen Luonnon päätoimittaja oli tuolloin tämän kuun alussa eläköitynyt ylijohtaja Olli Ojala.

Viime vuosina Suomen Luonto lienee ärsyttänyt vain sitä osaa lehden lukijakunnasta, joka kuuluu jäsenistöön. Keskustelua eivät suinkaan herätä niinkään lehden linjaukset ja kirjoitukset kuin mainokset: ydinjätteitä kallioperään hautaavan yrityksen [Posiva] mainossivut samoin kuin öljyä markkinoiva [Öljyalan keskusliiton] liite lehdessä muistetaan.

SLL:n jäsenlehdeksi synnytettiin 1975 Luonnonsuojeluväki, tämä nykyinen Luonnonsuojelija. Suomen Luonnon merkitys SLL:lle ei suinkaan ole vähentynyt, vaan lehdestä on tullut järjestön käyntikortti, jopa merkittävä varainhankkija.

Suomen Luonnosta on tullut instituutio. Viime kevään ylioppilaskirjoitusten äidinkielen toisen kokeen aiheena oli mm. autourheilu. Siihen liittyi tehtävä: "Laadi Suomen Luonto -lehteen mielipidekirjoitus, jossa tarkasti perustellen osoitat autourheilun hyödyllisyyden. Otsikoi itse." Suomen Luonto on siis yleisesti tunnettu, ehkä tunnetumpi kuin SLL itse. Kokonaan eri asia on, julkaisisiko Suomen Luonto kakistelematta esimerkiksi autourheilua ihannoivan mielipidekirjoituksen oli tämä millainen valioaine tahansa.

Lausuntoja ja aloitteita

Jo SLY:ltä pyydettiin lausuntoja hankkeista, joiden toteuttaminen vaikuttaisi luonnon tilaan tai muuten liittyi yhdistyksen toimintaan. Esimerkiksi vuonna 1968 lausuntoja annettiin luonnonsuojelulakiehdotuksesta maatalousministeriön ao. toimikunnalle, rantakaavalaista sisäasiainministeriölle ja kertakäyttöpakkauksista Pohjoismaiden neuvostolle. Kun toiminta-alueena oli koko maa, jopa Konnuksen sulun vaihtoehtoisista toteuttamismahdollisuuksista kirjoitettiin lausunto TVH:lle. Sulkua suunniteltiin Kuopion-Varkauden-syväväylälle.

Oma-aloitteisesti puututtiin asioiden kulkuun tekemällä aloitteita. Kirjelmiä lähti 30 vuotta sitten mm. Porin kaupungille ketunmetsästyksestä Yyterissä, Turun kaupunginhallitukselle huvipuiston sijoittamisesta Ruissaloon ja Espoon kauppalanhallitukselle Laajalahden kaatopaikkahankkeesta.

Erillisiä tiedotteita ei tehty, mutta esimerkiksi juuri vuonna 1968 levitettiin "lehdistölle alustava uutinen Pohjois-Suomen metsätasetoimikunnan mietinnön johdosta".

Lausuntojen antaminen ja aloitteiden teko on luonnonsuojeluyhdistysten perustoimintaa. Järjestökentän laajennuttua paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset hoitavat hommat kotikunnissaan ja luonnonsuojelupiirit maakunnissa, mutta SLL:n keskustoimisto antaa edelleen vuosittain noin 30 lausuntoa ja tekee parikymmentä aloitetta.

Julkilausumien väsääminen kuului yhteen aikaan järjestöjen toimintaan. SLL:ssa huippuvuosi oli 1973, jolloin tehtailtiin kymmenen julkilausumaa. Nykyisin korkeintaan liittokokoukset ja liittovaltuusto antavat julkilausumia. Julkilausumat jaetaan tiedotusvälineille tiedotteiden tavoin.

Tiedottaja palkataan

SLL ei vielä 1970-luvulla rakentanut erillisiä tiedotteita. Lausunnot, aloitteet ja muut kirjelmät riittivät; niitä levitettiin tiedotusvälineille. On kuitenkin muistettava, että esimerkiksi ensimmäinen puheenjohtaja Pekka Nuorteva oli erittäin aktiivinen lähettämään sanomalehtien toimituksiin omia esitelmiään, puheenvuorojaan ja kannanottojaan, joten SLL ei suinkaan ollut hiljainen sivustaseuraaja.

"Liiton ulospäin suuntautuva tiedotustoiminta laajeni merkittävästi vuoden [1979] aikana, mikä osaksi johtui tiedotussihteerin palkkaamisesta 10.5. lähtien". WWF:n kanssa yhteiseksi tiedottajaksi tuli Ismo Tuormaa. Tiedotusyhteistyötä kesti seuraavan vuoden lokakuun alkuun, jolloin SLL omi Tuormaan kokonaan omaan käyttöönsä.

Vuonna 1979 SLL:n toimintakertomuksiin ilmestyivät erilliset "lehdistötiedotteet". Vuoden viidestä tiedotteesta kolme ehdittiin levittää jo ennen Ismo Tuormaan tuloa, mutta samana vuonna aloitettuun kiertoartikkelipalveluun Tuormaalla lienee ollut osuutta. Sanomalehdille postitettiin kahdessa erässä yhteensä seitsemän "kiertoartikkelia, jotka saivat lehdissä laajan levikin".

Tiedota kaikesta mitä teet

SLL ei ole ollut yhtä lailla riippuvainen julkisuudesta kuin esimerkiksi WWF. Ikäviinkin asioihin on SLL:ssa voitu puuttua, kun ei aina ole tarvinnut ajatella, mitä mikin toimi vaikuttaa rahantuloon. Tilanne on vuosien mittaan muuttunut: WWF ei suojele yksinomaan hellyttäviä ja kauniita eläin- ja kasvilajeja ja SLL:ssakin on alettu kiinnittää huomiota järjestön julkisuuskuvaan.

Aivan viime vuosina SLL on oppinut tiedottamaan kaikesta, mitä järjestö tekee. Kirjepostin ovat korvanneet faxit, jotka tavoittavat toimitukset samana päivänä.

Omat sivunsa Internetiin SLL avasi muutama vuosi sitten. Ainakaan tiedotuksen osalta ne eivät ole korvanneet perinteisimpiä toimintatapoja, sillä Tiedotus-sivuilla - osoitteessa http://arkisto.sll.fi/tiedotus - vierailee päivittäin vain alun toistakymmentä ihmistä. Erinomaiseksi tietopankiksi www-sivuista sentään on: SLL:n tiedotussivuille on viime vuodesta [1997] lähtien koottu myös paikallisyhdistysten ja luonnonsuojelupiirien tiedotteet.

TERHO POUTANEN
Luonnonsuojelija 8/98 [28.9.1998 (lehdessä virheellisesti 28.8.!)]. Lehdessä on 6 diagrammia [tiedotteet, tiedotustilaisuudet, kiertoartikkelit, aloitteet, lausunnot, julkilausumat] otsikolla: "SLL:n tiedottamiseen liittyvät toimet keskimäärin vuosittain viisivuotisjaksoina 1970-1997".