Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Hollolan yhdistys

Hollola
Navigaatio päälle/pois

EU:n ennallistamisasetus tulee. Mikä ihmeen ennallistamisasetus? Voisinko minä tehdä ennallistamista omassa metsässäni? Kuka maksaa?

Järjestämme metsänomistajille keskustelutilaisuuden metsien ennallistamisesta. Tilaisuus pidetään 29.5. klo 18-20 Heinsuon koululla (Terveystie 10, Hollola). Haluamme tarjota tilaisuuden, jossa voi kertoa näkemyksiä oman metsän käytöstä ja ennallistamisesta. Tilaisuuden järjestävät Hollolan ympäristöyhdistys, Salpausselän luonnonystävät ja Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri.
Ennallistaminen tarkoittaa metsänhoidon toimenpiteitä, joilla parannetaan metsäluonnon monimuotoisuutta. Tuleva ennallistamisasetus todennäköisesti edellyttää ennallistamistoimia metsänomistajilta.
Tilaisuudessa keskustelemme siitä, miten ennallistamista kannattaa tehdä, jotta toimet ovat kestäviä niin metsänomistajille kuin luonnolle. Tavoitteena on saada tietoa ongelmista ja esteistä, joita metsänomistajat kohtaavat ennallistamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on myös lisätä keskinäistä ymmärrystä metsänomistajien ja luonnonsuojelijoiden välillä.
Tilaisuuden alussa kuullaan lyhyet alustukset metsäekologian lehtori Petri Keto-Tokoilta sekä metsänomistaja Mika Hämäläiseltä, joka on toteuttanut monimuotoisuutta lisääviä toimia omissa metsissään. Tämän jälkeen on tauko ja yhteistä keskustelua aiheesta. Keskustelua vetää metsänomistaja Sampo Manninen.
Tapahtumassa on kahvi- ja teetarjoilu.
Käy täyttämässä pieni kahvikysely, jotta osaamme varata riittävästi kahvia. Kiitos! https://q.surveypal.com/kahvikysely
Tervetuloa!
***
Miksi ennallistamista ja keskustelua ennallistamisesta tarvitaan?
Luonnon monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että metsienkäsittelyn menetelmiä muutetaan ja heikentyneitä alueita ennallistetaan talousmetsissä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi luonnolle ystävällisempiä metsänhoidon muotoja, kunnostusojituksesta luopumista tai arvokkaiden metsäluontokohteiden luonnontilan parantamista.
Yksityiset ihmiset omistavat suurimman osan Suomen talousmetsistä. Siksi talousmetsien ennallistamisesta ei tule valtavirtaa, jos metsänomistajat eivät hyväksy ennallistamistoimia ja -tavoitteita. Ilman metsänomistajien näkökulmaa ennallistamisasetusta ei voida toimeenpanna reilusti, etenkään riittävän kunnianhimoisessa muodossa.
Keskustelemme mm. seuraavista kysymyksistä:
-Mikä on EU:n ennallistamisasetus?
-Mitä ennallistaminen konkreettisesti tarkoittaa metsien hoidolle ja käytölle?
-Mistä saa apua ja tukea ennallistamiseen: mitä ja miten kannattaa tehdä, kuka voisi tehdä?
-Ennallistamistoimien vapaaehtoisuus?
Tapahtuman järjestävät Hollolan ympäristöyhdistys, Salpausselän luonnonystävät ja Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri. Tilaisuus on osa Luontoliiton metsäryhmän koordinoimaa hanketta, johon osallistuu metsä- ja luontojärjestöjä ympäri Suomen.
Samansisältöinen tilaisuus järjestetään Hämeenlinnassa 5.6.2023 klo 18. Paikkana on pääkirjasto. Osoite: Lukiokatu 2, 13100 Hämeenlinna.
Puhujana tilaisuudessa toimii Petri Keto-Tokoi, joka työskentelee metsäekologian lehtorina Tampereen ammattikorkeakoulussa. Koulutukseltaan Petri on maa- ja metsätalouden maisteri sekä metsänhoitaja. Petri Keto-Tokoi on ollut mukana myös monissa metsäalan työryhmissä metsäekologian asiantuntijana sekä kirjoittanut tietokirjoja.