Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Talin luontoalueet osaksi Kansallista kaupunkipuistoa?
Tutustumme monipuoliseen luonto- ja virkistysalueeseen, johon kuuluu mm. kartanopuisto, golfkenttä, liito-oravametsä, Pajamäenpuro, Talin lehto ja Iso Huopalahteen laskeva Mätäjoki sekä täyttömaakumpu Talinhuippu. Havainnoimme kasveja, puita ja pensaita sekä tarkkailemme luonnon tilaa.
Talin alueen osia kuuluu myös Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen uusimpaan karttarajaukseen ehdotukseksi Helsingin kansallisen kaupunkipuiston alustavaksi tarkastelualueeksi. Myös Helsy tukee mahdollisimman laajaa selvitysaluetta. Kaupungilla on meneillään esiselvitys asiasta.