Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois
Kuva: Sanni Seppo. Viisi pikseliä.

Helsinki omistaa yli 10 000 hehtaaria metsiä, joista noin 5000 hehtaaria kaupungin rajojen sisäpuolella. Loput kaupungin metsistä sijaitsevat Espoon, Hangon, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Sipoon, Vantaan ja Vihdin kunnissa. Pieniä aloja Helsingin metsää on myös Hyvinkään, Nurmijärven ja Porvoon alueilla.

Helsingin metsät ovat säilyneet yllättävän monimuotoisia. Kiitos tästä kuuluu aikaisempien vuosikymmenien vähemmän intensiiviselle käsittelylle. Metsienhoidon tarkoitus ei ole ollut pitkään aikaan tuottaa taloudellista voittoa, vaan tarjota ekosysteemipalveluja, kuten Kuva Olli Manninenvirkistyskäyttömahdollisuuksia sekä melu- ja näkösuojaa.

Helsingin metsät ovat pääosin kehitysluokaltaan varttuneita tai sitä vanhempia. Kaupungin omistamien metsien puusto on usein ilahduttavan monilajista ja sisältää samalla kuviolla myös eri-ikäistä puustoa. Metsistä löytyy myös puustoltaan luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia kallio-, kangas- ja lehtometsiä. Kaupungin metsissä harjoitetun luonnonhoidon ja huonokuntoisten puiden poiston takia metsissä on useimmiten vielä niukasti lahopuuta, mikä vähentää olennaisesti niiden monimuotoisuutta. Jos metsät saavat olla rauhassa hakkuilta ja lahopuut saavat jäädä metsiin luontoarvot lisääntyvät entisestään.

Helsingin metsien nakertaminen on lopettava

Tällä hetkellä rakentaminen uhkaa mm. Keskuspuistoa Laakson alueella ja Meri-Rastilan metsää. Meri-Rastilan metsä suosittu virkistysmetsäalue, joka on myös luonnoltaan hyvin monimuotoinen ja arvokas. Sitä uhkaa myös liian tehokas hoito.

Helsy haluaa parempaa metsien hoitokulttuuria ja luonnoltaan monipuolisempia metsiä

Tavoitteena valtaosassa kaupungin metsistä on hallittu luonnontila, joka parantaa metsin ekologista laatua ja tuottaa runsaspuustoisia metsiä, jotka ovat tutkimustenkin mukaan virkistykselle arvokkaimpia. Hallittu luonnontila tarkoittaa sitä, että metsä jätetään hoidon ulkopuolelle kehittymään luontaisesti, ellei toimenpiteistä ole selkeää hyötyä virkistyskäytölle, reittien toimivuudelle, luonnolle tai ihmisten turvallisuudelle. Hallitusti luonnontilainen metsä on elinvoimainen, turvallinen, maisemallisesti kaunis, sopiva opetustila ympäristökasvatukselle tai liikuntatunnille sekä selviytyy parhaiten ilmastonmuutoksessa, katso miltä se näyttää. Hallittu luonnontila tulee myös kaupungille halvemmaksi kuin laajamittainen hoito. Hoitotoimenpiteet kohdennetaan niille metsäkuvioille ja kuvion osille, joissa toimenpiteistä on kiistattomasti perusteltavissa olevaa hyötyä virkistyskäytölle, luonnolle tai turvallisuudelle.

Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ulkoilureittien lähialueiden pienpuuston hoito ja yksittäisten ongelmapuiden kaato reittien, liikenneväylien varsoilta tai tonttien reunoilta, jossa niistä voi olla aitoa turvallisuushaittaa. Hakkuilla voidaan käsitellä myös sellaisia metsiä, jotka ovat aikaisemman hoidon takia rakenteeltaan liian yksipuolisia. Näissäkin toimenpiteissä tulee pyrkiä lisäämään kuvion rakenteellista monimuotoisuutta, kuten puuston koko- ja ikävaihtelua sekä lahopuuston määrää.

Puistot  tarvitsevat hoitoa, eivät metsät. Kaupunkioloissa tarpeen ovat kuitenkin roskien siivoaminen, vieraslajien poisto, yksittäisten vaarallisten puiden kaato sekä joissain tapauksissa tiheiköiden harventaminen – uudistushakkuita ei tarvita.

Mitä teemme

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen toimintaryhmissä pääset vaikuttamaan kaupungin tulevaisuuteen, suojelemaan lähiluontoa, järjestämään…

Lue lisää

Torppa – huvila merenrannalla

[caption id="attachment_516" align="aligncenter" width="480"] Valokuva Kari Hakli, Helsingin kaupungin museo[/caption]

Lue lisää

Helsyn toiminta

[caption id="attachment_151" align="aligncenter" width="800"] Kuva: Tero Malinen[/caption]

Lue lisää

Retkitoiminta

[caption id="attachment_147" align="aligncenter" width="800"] Kuva: Tero Malinen[/caption]

Lue lisää

Lepakkokerho

Helsingissä on hyvin lepakoita ja myös lajeja on useita. Tämän innoittamana Helsyyn perustettiin vuonna 2004 lepakkokerho edistämään lepakoiden…

Lue lisää

Kaava- ja metsäryhmä

Helsyn kaava- ja metsäryhmän jäsenet seuraavat Helsingin alueen kaavoitus- ja ympäristölupaprosesseja ja lähettävät tarvittaessa lausuntoja.…

Lue lisää

Helsyn ympäristöohjelma

Ympäristöohjelman tarkoitus Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen säännöissä sanotaan, että yhdistyksen tarkoituksena on edistää monimuotoisen…

Lue lisää