Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hangon ympäristöyhdistys - Hangö miljöförening

Hanko
Navigaatio päälle/pois

Klo 18

Tieteiskirjailija, nykyinen hankolainen, Risto Isomäki pohtii ilmastonmuutosta Suomen kannalta. Hän on kirjoittanut tästä aiheesta yli kymmenen tietokirjaa, sekä suomalaisesta että kansainvälisestä näkökulmasta, mutta myös monesta muusta ajankohtaisesta ekologisesta teemasta. Kirjoja mm: Sarasvatin hiekkaa, Miten Salpausselät syntyivät, Viiden meren kansa, ym, ym.

Yleisö tervetullut!

Klo 17.30 Hangon Ympäristöyhdistyksen vuosikokous. Sääntömääräiset asiat: tilinpäätös, toimintakertomus. toimintasuunnitelma, talousarvio, hallitus vuodelle 2020.

Osoite: Vuorikatu 1

 

Kl. 18

Vetenskapsförfattaren, nuvarande hangöbon, Risto Isomäki resonerar om klimatförändringen ur Finlands perspektiv. Han har skrivit över tio fackböcker om detta, både ur finländskt och internationellt perspektiv, men också om många andra aktuella ekologiska teman. Böcker: Sarasvatin hiekkaa, Miten Salpausselät syntyivät, Viiden meren kansa, m fl, m fl.

Allmänhet välkommen!

Kl. 17.30 Hangö Miljöförenings årsmöte. Stadge-enliga ärenden: bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget, styrelse för år 2020.

Adress: Berggatan 1