Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Kokousmateriaali päivitetään tälle sivulle.

 

Jäsenyhdistykset ovat oikeutettuja seuraaviin kokousedustajamääriin:

Puumalan Luonto ry, 2 edustajaa
Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry, 4 edustajaa
Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry, 5 edustajaa
Heinäveden Luonnonystävät ry, 2 edustajaa
Pieksämäen Luonnon Ystävät ry, 3 edustajaa
Kangasniemen Luonto ry, 2 edustajaa

 

17.30 alkaen Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirin syyskokous.

(kokousvieraan esitys on nähtävänä linkin kautta)

 

KOKOUKSEN ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus

Päätös:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus

Päätös:

 1. Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa

Päätös:

 1. Valitaan toimikauden päättyessä piirihallituksen puheenjohtaja

Päätös:

 1. Valitaan erovuoroisten tilalle piirihallituksen jäsenet ja varajäsenet

Erovuoroiset ovat varsinaiset hallituksen jäsenet Irma Kolari, Aune Niiranen, Juha Jurvelius ja varajäsen Arto Koponen.

(Hallitus 2023: Puheenjohtaja Yrjö Snellman. Jäsenet: Raimo Ulmanen, Riitta Lunti, Mika Ollikainen, Irma Kolari, Aune Niiranen, Juha Jurvelius sekä varajäsenet Jarmo Kivinen, Esa Niinivirta, Markku Nironen ja Arto Koponen.)

Erovuoroiset voidaan valita hallitukseen uudelleen kokouksen niin päättäessä.

 1. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa

Esitys: Valitaan toiminnantarkastajaksi Markku Kuutti ja varatoiminnantarkastajaksi Harri Okkonen.

 1. Vahvistetaan piirin toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

Esitys: SLL_ES_LSP_toimintasuunnitelma2024_ luonnos.docx

 • luonnoksen on laatinut toiminnanjohtaja

Päätös:

 1. Vahvistetaan piirin talousarvio seuraavalle vuodelle

Esitys: SLL_ES_LSP_BUDJ2024_esitys syyskokoukselle.docx

 • luonnoksen on laatinut toiminnanjohtaja

Päätös:

 1. Vahvistetaan paikallisyhdistysten ja kannatusjäsenten piirille suoritettavien jäsenmaksujen suuruus

Esitys: Ei jäsenmaksua

 1. Käsitellään piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat

Päätös/ päätökset:

 1. Käsitellään jäsenten piirihallitukselle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta tekemät esitykset

Päätös:

 1. Käsitellään Suomen luonnonsuojeluliiton kokoukselle esittämät asiat

Päätös:

 1. Päätetään Suomen luonnonsuojeluliitolle tehtävistä kokouksen esityksistä

Päätös:

 1. Käsitellään muut mahdolliset asiat

Päätös:

 1. Kokouksen päättäminen

Päätös:

 

 

—————

Osallistuminen:

LINKKI:

Lisätiedot -> Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

tai

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdiZjA2NTMtZDk0Yi00MzdhLWEzMTAtYTQ3Yjg4YTk0ZDE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22143eb14f-5387-4934-8d5f-8e3d88998b02%22%2c%22Oid%22%3a%22b2fb1147-98e2-4b1e-bbe3-0de13acd2ea0%22%7d