Sijainti: Pääsivu / Tiedotus / 19.9.2012

19.9.2012

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri

TIEDOTE
19.9.2012


Sulkavan Lohikoskelle tarvitaan pienvesien suojelusuunnitelma

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson luonnonsuojelupiirit ehdottavat pienvesielinympäristöjen ennallistamis- ja suojelusuunnitelman laatimista Lohikosken valtionmaa-alueelle, jonka eräs erityispiirre on
pienvesien runsaus. Näin turvattaisiin ennakoivasti pienvesiympäristöjen säilymistä elinvoimaisina ja monipuolisina.

Luonnonsuojelupiirit järjestivät piiripäivät Sulkavan Lohikoskella 15.-16.9. Luonnonsuojeluliiton vesiteemavuonna keskityttiin pienvesiasioihin. Päivien aikana kuultiin luentoja sekä tehtiin maastokäyntejä eri puolille Lohikosken valtionmaa-aluetta.

Maastokäyntien kuluessa havaittiin useita arvokkaita pienvesielinympäristöjä sekä kohteita, joita on mahdollista ennallistaa takaisin luonnontilaan.

- Maastossa törmättiin myös pariin hakkuukohteeseen, joissa jälki näytti selkeästi lainvastaiselta. Mielestämme purouomia oli muutettu vesilain vastaisesti ja puroja lähiympäristöineen oli tuhottu avohakkuulla metsälain vastaisesti. Metsähallituksen toimista hallinnoimissaan valtionmetsissä
tullaan tekemään tutkintapyyntö, toteaa Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Timo Luostarinen.

Alueella on tarve ennallistaa metsätaloustoiminnan heikentämiä pienvesiympäristöjä, jotka ovat tärkeitä monille lajeille. Monet kangasmetsien lajit liikkuvat tai hankkivat ravintoa pienvesiympäristöistä, jotka samalla toimivat luonnollisina ekologisina yhteyksinä suojelualueiden välillä.

- Näiden säilyttäminen on erityisen tärkeää Lohikoskella, missä laajat avohakkuut ovat paikoin tuhonneet alue-ekologiseen suunnitelmaan merkityt ekologiset yhteydet, toteaa Eini Kosonen Etelä-Karjalan
luonnonsuojelupiiristä.

Pienvesillä on tärkeä merkitys myös Lohikosken alueen virkistyskäytölle. Niillä on myös potentiaalista kalataloudellista merkitystä; esimerkiksi taimenet lisääntyvät hyvinkin pienissä latvavesissä.

Lisätiedot:
Timo Luostarinen, toiminnanjohtaja, Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri, p. 050 567 0500
Eini Kosonen, metsäkartoittaja, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri, p. 045 131 4241

Liite:
Luonnontilainen puro Lohikoskella. Kuva: Eini Kosonen

lohikoskipuro.jpg