Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Tervetuloa Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin syyskokoukseen!

Esitelmä: Euroopan unionin metsä- ja biodiversitettistrategia alueellisessa luonnonsuojelutyössä. Liisa Toopakka esittelee.

Pyydämme ennakkoilmoittautumista sähköpostitse tarjoilujen riittävyyden varmistamiseksi. Kokouksessa on myös etäosallistumismahdollisuus.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

 2. Todetaan kokouksen laillisuus.

 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

 4. Valitaan piirihallituksen puheenjohtaja.

 5. Valitaan piirihallituksen jäsenet (seitsemän varsinaista ja viisi varajäsentä)

 6. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

 7. Vahvistetaan piirin toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.

 8. Vahvistetaan piirin talousarvio seuraavalle vuodelle.

 9. Vahvistetaan paikallisyhdistysten jäsenten piirille suoritettavien jäsenmaksujen suuruus. Luonnonsuojeluliiton jäsenmaksu on 38e, josta liiton osuus 53%, piirin osuus 27% ja paikallisyhdistysten 20%.

 10. Käsitellään Suomen luonnonsuojeluliiton kokoukselle esittämät asiat.

 11. Päätetään Suomen luonnonsuojeluliitolle tehtävistä kokouksen esityksistä

 12. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Tervetuloa!