Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Haetaan aluesihteeriä

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry. on yksi Suomen luonnonsuojeluliiton 15 piirijärjestöstä. Se muodostuu 10 paikallisyhdistyksestä. Piirin toimisto sijaitsee Hämeenlinnassa. Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri hakee osa-aikaista aluesihteeriä jatkuvaan työsuhteeseen. Työ alkaa 1.11.2020. Aluesihteeri toimii yhteistyössä piirihallituksen kanssa ja työhön kuuluvat alla mainitut ympäristön- ja luonnonsuojelutehtävät.

Luonnon- ja ympäristönsuojelu

– hallituksen avustaminen asiantuntijana lausuntojen, mielipiteiden ja valitusten valmistelussa

– alueellisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön koordinointi

– arvokkaita luontokohteita koskevien tietojen kerääminen, kohteiden inventointi

Tiedotus

– osallistuminen piirin tiedottamiseen yhteistyössä piirihallituksen kanssa

– piirin edustaminen tarvittaessa

– piirin verkkosivujen päivittäminen

Yhteistyö

– yhteydenpito viranomaisiin ja sidosryhmiin

– paikallisyhdistysten avustaminen suojelun asiantuntijana

– yhteydenpito Luonnonsuojeluliittoon ja paikallisyhdistyksiin

Taloudenhoito

– talousarvio

laskut, palkanmaksu, verot

– Tulorekisteri-ilmoitukset

Muut vastuualueet

– osallistuminen vuosikokousten ja hallituksen kokousten esityslistojen laadintaan ja pöytäkirjojen pitämiseen

– Kilta-jäsenrekisterin piirivastaavana toimiminen

– piiritoimiston hoito (Hämeenlinnassa)

– Karrinmetsän luontoaseman (Hollolan Kylmäpohjassa)hallinnointi ja ylläpito yhdessä toimikunnan kanssa

– osallistuminen tarvittaessa piirin hankkeisiin (2022 asti meneillään valtakunnallisesti koordinoitu Freshabit-vesiensuojeluhanke)

Tehtävä edellyttää soveltuvaa koulutusta, kokemusta ympäristön- ja luonnonsuojelun alan tehtävistä, alan järjestöjen tuntemusta sekä erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Kyky kirjallisen aineiston tuottamiseen on tärkeää.

Aluesihteerin työaika on 60 % Suomen luonnonsuojeluliitossa käytössä olevan työehtosopimuksen säännöllisestä viikkotyöajasta, 18 tuntia viikossa. Aluesihteerin palkka 60 % työajalla on kokemuksesta riippuen 1451-1707 € kuukaudessa. Työssä on kolmen kuukauden koeaika.

Hakemukset mahdollisine liitteineen pyydetään toimittamaan 7.9.2020 kello 12.00 mennessä Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin hallitukselle osoitteeseen etela-hame@sll.fi (mieluimmin pdf-muodossa) tai Hämeentie 2A6B, Hämeenlinna 13200. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida hakuprosessissa.

Tehtävästä antavat lisätietoja aluesihteeri Karri Jutila, etela-hame@sll.fi, puh. 050 5768 953 ja piirin puheenjohtaja Petri Honkanen, ephonkanen@gmail.com, puh. 041 593 420.