Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri sekä Espoon
ympäristöyhdistys järjestävät paikallisyhdistysten
kaavavaikuttamisesta kiinnostuneille koulutus- ja
näkemystenvaihtotapahtuman. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti
niille, jotka haluavat kehittää kaavoitukseen liittyvää
osaamistaan yhdistysten kaavavasteen hyväksi.

Tapahtuma järjestetään 18.5 klo 11-17 Espoon keskustassa Villa
Apteekin talossa (Pappilantie 5).

Päivän aikana käydään lävitse, asema- ja osayleiskaavoihin
keskittyen, tavallisimpia luonto- ja virkistysarvojen huomiointiin
liittyviä ongelmia sekä tapoja, joilla nämä arvot voidaan
hyvässä kaavoituksessa huomioida. Samalla mietitään erilaisia
kaavavaikuttamisen keinoja. Päivän lopuksi tehdään maastokatselmus
espoolaiselle kaava-alueelle, jossa on mahdollisuus tutustua useisiin
sellaisiin metsäisiin arvoluontotyyppeihin, jotka jäävät kaavojen
luontoselvityksissä edelleenkin usein tunnistamatta.

Ilmoittautumiset ja koulutuksen sisältöön liittyvät toiveet: 30.4
mennessä (keijo.savola@gmail.com).

Koulutuksen tarkemmasta sisällöstä informoidaan ilmoittautuneita
toukokuun alussa. Tapahtuman asiasisältöä pyritään
mahdollisuuksien mukaan räätälöimään osallistujien tarpeita,
osaamistasoa ja toiveita vastaavaksi.

Lisätiedot:
Keijo Savola

Suojeluasiantuntija
045-652 1974

keijo.savola@gmail.com