Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois
Tule mukaan Espoon Keskuspuistoa koskevaan keskustelutilaisuuteen!
Ison Omenan kirjaston stagella pidetään asukastilaisuus, jossa käsitellään kyseistä esitystä sekä kuullaan asukkaiden mielipiteitä Keskuspuistosta. Espoon kaupungin strategian Espoo Tarinan mukaan Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 13.3. Espoon yleiskaava 2060 laatimisen tavoitteet. Niiden mukaan erityinen huomio pannaan lähiluonnon turvaamiseen ja sen hyvään saavutettavuuteen muun muassa laajentamalla Keskuspuistoa.
19 espoolaista yhdistystä on lähettänyt Espoon kaupungille kirjeen, jossa ne tekevät yksityiskohtaisen esityksen Espoon keskuspuiston laajentamisesta. Yhdistykset esittävät, että uudet Keskuspuiston rajat ja alue vahvistetaan asianmukaisin yleiskaavamerkinnöin ja kaavamääräyksin Espoo 2060 yleiskaavassa. Kyseinen esitys ja yksityiskohtainen alue esitellään keskustelutilaisuudessa ja tässä liitteessä.
Tule kertomaan oma mielipiteesi ja keskustelemaan lähiluonnosta kanssamme.
TERVETULOA!