Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Verkkouutiset / Uusi politiikkasuositus: Biotaloutta on rakennettava luonnon ja ilmaston ehdoilla

Uusi politiikkasuositus: Biotaloutta on rakennettava luonnon ja ilmaston ehdoilla

Ilmastotavoitteet, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja resurssien viisas käyttö on oltava biotalouden tavoitteena, linjaa Luonnonsuojeluliiton uusi politiikkasuositus. Biotalouden kestävyysvaje voidaan korjata vain metsien käsittelytapoja muuttamalla, suojelua lisäämällä ja metsäbioenergian käytön kasvua suitsimalla.

"Tällä hetkellä suomalainen biotalous pohjautuu pääasiassa metsien kasvaviin hakkuumääriin, lyhytikäisiin tuotteisiin ja puun energiakäyttöön. Epätasapaino esimerkiksi puubiomassapohjaisten biopolttoainetavoitteiden ja luontopääoman turvaamisen samoin kuin ilmastokestävyyden välillä on suuri", sanoo Luonnonsuojeluliiton varapuheenjohtaja Sirkku Manninen.

Metsäluonto voi edelleen huonosti. Syynä tähän on avohakkuisiin perustuva tehometsätalous.

"On tärkeää, ettei metsätalouden aiheuttamia vahinkoja metsäluonnolle vähätellä tai biotalouden ja bioenergian riskejä sivuuteta. Nämä riskit on tunnistettava ja tunnustettava, jotta asioihin voidaan puuttua. Vain siten suomalainen metsäteollisuus voi lunastaa lupauksen kestävyydestä", sanoo Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

Jotta biotalous olisi myös ilmastokestävää, ekosysteemien kykyä hillitä ilmastonmuutosta ei saisi heikentää.

"Suomenkin ilmastopolitiikan tavoitteena tulisi olla hiilinielujen ja varastojen vahvistaminen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Suunniteltu metsien käytön kasvattaminen tuottaa päinvastaisen tuloksen", sanoo suojeluasiantuntija Hanna Aho.

Käytännön ratkaisuja on olemassa kestävän biotalouden rakentamiseen.

"Metsien käsittelytapoja muuttamalla ja suojelua lisäämällä voidaan parantaa lajien ja elinympäristöjen tilannetta. Samalla voidaan saada ilmastohyötyjä. Taloudelliset kannusteet bioenergian haitallisimmilta muodoilta eli kannoilta ja järeältä puulta pitää poistaa kokonaan", sanoo Manninen.

"Biotalous voi olla myös älykästä. Tämä tarkoittaa uudenlaisia ratkaisuja, jotka eivät pakota lisääntyviin hakkuisiin, vaan joilla nykyisestä määrästä raaka-aineita saadaan enemmän irti. Biotalouskeskustelussa pitäisi myös muistaa enemmän muut asiat kuin metsä. Olemme saaneet kansainvälistäkin huomiota nimenomaan luontomatkailun takia. Näitä valtteja ei saa hukata pilaamalla ympäristöä ja hakkaamalla metsiä", summaa Manninen.

Luonnonsuojeluliiton politiikkasuositus Kestävä biotalous luonnon ja ilmaston ehdoilla julkaistiin 26.1. Kestävään ja älykkääseen biotalouteen -seminaarin yhteydessä. Tilaisuuden järjestivät Suomen ympäristökeskus, Strategisen tutkimuksen neuvosto ja Luonnonsuojeluliitto.

Lue Luonnonsuojeluliiton politiikkasuositus täältä.

Lisää aiheesta

SYKEn ja Luonnonsuojeluliiton tiedote Kestävään ja älykkääseen biotalouteen -seminaarista