Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Verkkouutiset / Suomen luonnonsuojeluliitto jatkaa tuloksellista kehitysyhteistyötään Madagaskarilla

Suomen luonnonsuojeluliitto jatkaa tuloksellista kehitysyhteistyötään Madagaskarilla

Luonnonsuojeluliiton kehitysyhteistyöhanke Torotorofotsy sai myönteisen jatkorahoituspäätöksen Suomen ulkoasiainministeriöltä vuosille 2017-2020. Hankkeen jatkokaudella keskitytään rakentamaan kestäviä toimintatapoja Madagaskarin merkittävän kosteikkoalueen ja siellä elävien uhanalaisten lajien suojelemiseksi yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa.

Kuva: Titta Lassila

Suomen luonnonsuojeluliiton ja madagaskarilaisen Mitsinjo-järjestön yhteistyöhanke Torotorofotsy-kosteikon suojelemiseksi alkoi Suomen ulkoasiainministeriön rahoituksella vuonna 2015. Ensimmäisellä hankekaudella kosteikolle saatiin kovan työn tuloksena virallinen suojelupäätös Madagaskarin hallitukselta. Jatkohankkeessa keskitytään vahvistamaan kestäviä toimintatapoja, joiden avulla kosteikon säilyminen ja paikallisten toimeentulo voidaan turvata pitkällä aikavälillä.

”Valtion kehitysyhteistyömäärärahojen viimeaikaiset leikkaukset ovat asettaneet kovia haasteita järjestöjen hanketyölle. Olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme jatkaa toimintaamme Madagaskarilla myös tulevina vuosina” toteaa Luonnonsuojeluliiton kehitysyhteistyökoordinaattori Elina Mähönen.

Viljelijat_Titta_Lassila.JPG
Viljelijöitä Madagaskarilla. Kuva: Titta Lassila

Luonnontilaista Torotorofotsy-kosteikkoa uhkaa väestön kasvaessa yhä enemmän tilaa vaativa riisinviljely. Jatkohankkeessa laajennetaan hyviä tuloksia tuottanutta kestävän viljelyn ohjelmaa, jossa paikallisyhteisöjä koulutetaan kestävien viljelymenetelmien käyttöönotossa. Ensimmäisellä hankekaudella toimintansa aloittanut käsityöyhdistys Menalamba Torotorofotsy jatkaa toimintaansa tarjoten naisille mahdollisuuden omaan toimeentuloon ja kannustimen kosteikon suojeluun. Kestävien elinkeinojen lisäksi hankkeen keskiössä on ympäristökasvatus ja paikallisten toimijoiden kapasiteetin ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen.

Torotorofotsy kuuluu vuonna 1971 solmitun kansainvälisen Ramsar-sopimuksen alaisiin suojeltaviin, merkittäviin kosteikkoalueisiin. Sillä on tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden säilymisen, alueellisen vesitalouden ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta. Lisäksi se toimii elinympäristönä lukuisille uhanalaisille lajeille, kuten kultaiselle mantellalle (kuvassa).

Kultainenmantella_Titta_Lassila.jpg
Kuva: Titta Lassila

Ulkoministeriö myönsi hanketukea tällä hakukierroksella 15,6 miljoonaa euroa 43 järjestölle ja yhdelle kunnalle. Myös Luonnonsuojeluliitolle myönnettyä hanketukea haettiin yhteensä 169 hankkeelle. Sekä hakemusten määrä että haettu kokonaissumma kasvoivat suhteessa edelliseen, vuonna 2014 auki olleeseen hakukierrokseen.

Lisää Luonnonsuojeluliiton kehitysyhteistyöstä Madagaskarilla: http://www.sll.fi/mita-me-teemme/kansainvalinen/madagaskar