Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Verkkouutiset / Saimaannorpan kannan kasvutavoite on liian alhainen

Saimaannorpan kannan kasvutavoite on liian alhainen

Tänä vuonna on päästy riemuitsemaan saimaannorpan kannan kasvusta. Syksyllä julkistettu kannanarvio osoittaa, että saimaannorppia on nyt noin 360 yksilöä. Se on 40 enemmän kuin vuonna 2015.

Kuva Juha Taskinen

Suurimpina syinä saimaannorppien määrän lisääntymiseen nähdään sen eteen tehty suojelutyö, lisääntyneet kalastusrajoitukset ja suotuisat pesimäolosuhteet, joita on tarvittaessa avitettu apukinoksia kolaamalla.

Riemuun on sikäli ihan aihetta, että suunta on oikea. Tavoitteena oleva suotuisan suojelun taso on kuitenkin vielä hyvin kaukana. Kannan kasvu on hidasta ja epävakaata.

Uusimmat tutkimukset osoittavat, että saimaannorpan geneettinen monimuotoisuus pienenee koko ajan ja että nykymenolla norppaa ei saada pelastettua. Kanta pitäisi saada voimakkaampaan kasvuun ja levittäytymään joka puolelle Saimaata.

Ympäristöministeriö päivittää juuri saimaannorpan suojelun strategiaa ja toimenpidesuunnitelmaa, jota eri tahot ovat olleet laatimassa. Strategiassa on käsitelty saimaannorpan tilanne ja uhkatekijät kattavasti, tavoitteita on asetettu ja sen perusteella laadittu toimenpide-ehdotuksia.

Perustavaa laatua oleva ongelma syntyy strategian ensimmäisestä tavoitteesta: kannan kasvutavoitteesta. Tavoitetasoksi on asetettu 3–4 prosenttia vuodessa ja sitä tarkastellaan viiden vuoden jaksoissa. Tavoitetaso on viime vuosina saavutettu nippa nappa. Suojelun kannalta se tarkoittaa sitä, että niin ympäristöministeriön strategiassa ja toimenpide-ehdotuksissa kuin sen myötä myös maa- ja metsätalousministeriön kalastusrajoitusten tarpeiden arvioinnissakin ei nähdä aihetta saimaannorpan suojelun tehostamiseen.

Saimaannorpan kannan kasvu voisi ihanteellisissa oloissa olla jopa 10 prosenttia vuodessa. Luonnonsuojeluliitto on esittänyt, että nyt strategian tavoitteeksi pitäisi asettaa 5–6 prosenttia vuodessa viiden vuoden tarkastelujaksossa. Se olisi tässä tilanteessa realistinen ja välttämätön. Tällöin saisimme kannan kasvun vakaammaksi, ja saimaannorpan tulevaisuus olisi paremmin turvattu.

Saimaannorppa on erittäin uhanalainen ja edelleen välittömässä vaarassa kuolla sukupuuttoon. Nopein ja tehokkain keino tehostaa suojelua on kieltää kaikki saimaannorpalle vaaralliset kalanpyydykset ympärivuotisesti saimaannorpan esiintymisalueilla. Apukinoksien tekoa on tarvittaessa jatkettava ja saimaannorpan pesimärauha on turvattava.

 

13.12.2016