Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2018 / Maakuntauudistus hajottaisi ympäristöhallinnon

Maakuntauudistus hajottaisi ympäristöhallinnon

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä maakuntauudistus tulee siirtää ympäristösyistä uudelleen valmisteltavaksi. Hallituksen esitys hajottaisi valtion alueellisen ympäristöhallinnon tehottomasti. Lisäksi valtion ympäristörahoja siirtyisi maakuntiin siten, että ne voisivat ohjautua jopa ympäristölle haitallisiin hankkeisiin.

Hallituksen kaavailemassa maakuntauudistuksessa ELY-keskusten ympäristövirkamiehet hajotettaisiin kahdelle taholle. Lakien toteuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät siirrettäisiin valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaan. Tämä olisi uudistuksen paras osa, koska näin osaamista ja voimavaroja keskitettäisiin yhteen virastoon.

Loput ympäristövirkamiehet hajotettaisiin nykyisiä ELY-keskuksia useampaan maakuntaan. Maakuntiin siirtyisivät kaavoitus, kala- ja vesiasiat ja luonnonsuojelun edistämistehtävät, kuten ympäristökasvatus, maisemat, perinneympäristöt ja vapaaehtoinen metsiensuojelu. Luonnonsuojeluliitto huomauttaa, että maakuntia on niin monta, että kaikkiin maakuntiin ei silloin riittäisi tarvittavia asiantuntijoita.

Maakunnat voisivat järjestää ympäristötehtävien hoidon myös hyvin eri tavoin. Joidenkin maakuntien alustavissa suunnitelmissa ympäristöviranhaltijoita on aiottu alistaa elinkeinotehtäville. Esimerkiksi vesienhoitosuunnitelmien valmistelussa tasapainoilu voi olla haastavaa.

Maakuntauudistuksessa valtion ympäristörahoja siirtyisi korvamerkitsemättöminä maakuntiin. Ne voisivat käyttää näitä rahoja poliittisilla päätöksillä mihin tahansa muuhunkin, jopa ympäristölle haitallisiin hankkeisiin. Lisäksi vaarana on, että soten rahoitus ei riitä ja sote-sektori alkaa syödä muiden maakuntatehtävien rahoja.

Luonnonsuojeluliitto esittää, että maakuntauudistus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi luonnon ja ympäristön turvaamiseksi.

Jos maakuntauudistus toteutetaan, Luonnonsuojeluliiton mielestä maakuntiin siirtyvien ympäristötehtävien itsenäisyys, henkilöstö ja rahoitus tulee varmistaa pitämällä ne vähintään samalla tasolla kuin ennen aluehallintouudistusta.

Luonnonsuojeluliitto vaatii, että Luovaan palautetaan valmistelun loppuvaiheessa hallituksen reformiministeriryhmän poistama yleisen edun valvonnan yksikkö. Lupa- ja valvontaviraston tehtäviin tulee lisätä myös maakunta- ja kuntakaavojen laillisuusvalvonta, koska se jäisi maakuntauudistuksessa kokonaan hoitamatta. Näitä Luovan puutteita ovat arvostelleet myös useat oikeusoppineet.

Lisätietoja:

- Päivi Lundvall, toiminnanjohtaja, p. 040 184 3636
- Pasi Kallio, ympäristöjuristi, p. 040 671 9555

- Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote 19.4.2018:
https://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2018/valtiollinen-valuvika-uhkaa-ymparistoa