Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2015 / Koulumetsäoppaasta painettu versio

Koulumetsäoppaasta painettu versio

Koulujen ja päiväkotien lähimetsistä on nyt saatavilla käsikirja kasvattajien, metsänhoitajien ja kaavoittajien käyttöön. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen kertoo metsien terveyshyödyistä ja ekosysteemipalveluista lasten ja nuorten kannalta.
Koulumetsäoppaasta painettu versio

Kuva: Heidi Moisio/SLL

- Lapsella on oikeus päästä luontoon, ja meidän aikuisten velvollisuutena on turvata tämä mahdollisuus, sanoo teoksen laatinut suojeluasiantuntija Virpi Sahi Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Koulumetsä on koulua tai päiväkotia lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii lasten ja nuorten opetuksen, kasvatuksen ja virkistyksen tarpeisiin. Ulkona oppiminen eri oppiaineita yhdistäen sekä metsäluonnon monimuotoisuuden vaaliminen ovat tärkeitä tavoitteita. Monimuotoinen metsä on myös kiinnostava opetuskohde.

Koulumetsäopas ohjaa lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen havainnollisin esimerkein ja tehtävin. Taajamien lähimetsät ovat kouluille ja päiväkodeille tärkeitä oppimis-, liikunta- ja leikkiympäristöjä. On tärkeää turvata näiden metsien säilyminen. Metsien toivotaan myös pysyvän mahdollisimman luonnontilaisina ja monimuotoisina.

- Koulumetsäoppaan avulla haluamme innostaa kasvattajia viemään lapsia ja nuoria luontoon. Haluamme myös auttaa metsänhoidon ja maankäytön ammattilaisia huomioimaan retki- ja opetusmetsät yhä paremmin kaikessa suunnittelussa, sanoo Sahi.

Suomen luonnonsuojeluliiton kehittämä koulumetsäkonsepti kasvattaa suosiotaan. Espoo viettää parhaillaan Lähiluontovuotta, jonka aikana Koulumetsäopas jaetaan kouluihin ja päiväkoteihin, perehdytetään opettajia ja kasvattajia ulkona oppimiseen ja otetaan käyttöön yli 200 koulun ja päiväkodin lähimetsiä koskevan selvityksen tulokset.

Lahden kaupunki puolestaan kokosi tiedot päiväkotiensa lähimetsistä ja niiden toimintamahdollisuuksista paikkatiedoksi kaupungin kehitystä ja metsänhoitoa suunnitteleville virastoille. Helsinki levittää Koulumetsäopasta opettajille ja Turun seudulla on meneillään ulkona oppimisen koulutushanke.

Suomen luonnonsuojeluliiton aikaisemmin verkossa julkaisema maksuton Koulumetsäopas on saatavana nyt myös painettuna kirjana. Painettu versio on tilattavissa 15 euron hintaan.

Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen. 102 s.+liitteet. Suomen luonnonsuojeluliitto ry.

Tilaa painettuna tai lataa sähköisenä täältä.

Lisätietoja:

Virpi Sahi, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, suojeluasiantuntija, puh. 050 308 24 57,virpi.sahi@sll.fi

www.sll.fi/koulumetsa

Koulut, päiväkodit ja kaupungit, joiden kanssa toimittajat voivat tehdä juttuja alueensa koulu- ja päiväkotimetsistä löytyvät täältä.

Liitteenä julkaisukelpoinen kuva oppaasta median käyttöön. Kuva: Heidi Moisio/SLL

Koulumetsäopas pohjautuu vuosina 2012-2013 toteutetun Koulumetsät arvoonsa - hankkeen kokemuksiin. Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoima hanke toteutettiin osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO). Yhteistyökumppaneita olivat Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Kuntaliitto, Luonto-Liitto, Suomen Latu ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seura sekä kouluja, päiväkoteja ja kaupunkeja. Koulumetsäoppaan toteutusta tuki Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö.

(SLL 26.3.)