Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2013 / Puuta riittäisi Suomessa voimalaitoskäyttöön

Puuta riittäisi Suomessa voimalaitoskäyttöön

Suomessa on asetettu kansalliseksi tavoitteeksi vähentää riippuvuuttamme kivihiilestä, maakaasusta ja öljystä. Energialaitosten investoinneissa tuetaan kuitenkin usein maamme riippuvuutta erityisesti kivihiilestä. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Koneyrittäjien liitto pitävät irtaantumista kivihiilestä ja öljystä tärkeänä ja suosittelevat niiden sijalle puuta.

 

Esimerkiksi Jyväskylän ja Kuopion kaupunkien energialaitoksilla tehdään parhaillaan investointeja kivihiilen polton lisäämiseksi. Perusteluna esitetään usein, että voimalaitoksille ei saa riittävästi puuta poltettavaksi, mikä ei pidä paikkaansa, kunhan asiaan varaudutaan oikealla tavalla.

Molempiin laitoksiin olisi saatavilla puuta poltettavaksi, eikä edes hinta ole ongelma. Esimerkiksi Koneyrittäjien verkostot ovat tarjonneet laitoksille isojakin määriä haketta, mutta sitä ei osteta vaikka hinta olisi kivihiiltä alhaisempi ja saatavuus hyvä. Puupolttoaine olisi myös uusiutuvaa, kotimaista, työllistävää ja parantaisi kansantalouden vajetta.

Suomessa on noin kuuden miljoonan kuutiometrin kuukausihakkuita vastaava määrä puunkorjuun kone- ja työntekijäkapasiteettia talven huippukysynnän aikaan. Noin puolet tästä kapasiteetista olisi käytettävissä energiapuun korjuuseen, kun ainespuun hakkuut ovat hiljaisimmillaan. Hakkurit ovat nykyisellään tehokkaimmassa käytössä vain puolet vuodesta ja niiden käyttöä voitaisiin lisätä ja tehostaa kehittämällä terminaaleja. Tarvittavat resurssit energiapuun käytön lisäämiseen ovat olemassa puunkorjuussa ja haketuksessa.

Sekä Jyväskylässä ja Kuopiossa on aikanaan investoitu ilmeisesti vääränlaatuisiin polttokattiloihin ja siksi puun polttamisen merkittävä lisääminen maksaisi ja energiayhtiöt tekevät investoinnit mieluummin kivihiilen polttamiseen. Kivihiili-investointien sijaan rahat pitäisi käyttää kotimaisten puupolttoaineketjujen kehittämiseen, muun muassa tiestöön, terminaaleihin, varastointiin ja osaamiseen panostaen.

"Lyhytnäköiset investoinnit tulevat kalliiksi. Fossiilisten energianlähteiden käytöstä lankeava kasvava lasku maksetaan kallistuvina päästöoikeuksina ja ilmastokriisin tuomina ongelmina", sanoo puheenjohtaja Risto Sulkava Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Koneyrittäjien liitto muistuttavat, että puun käyttö lisää merkittävästi työllisyyttä. Samalla se vähentää tuontienergian tarvetta ja raaka-aine on kotimaista ja uusiutuvaa. Kivihiili rahdataan puolestaan kaukaa ulkomailta kansantalouttamme heikentämään.

"Metsäkonealan yrityksillä on noin pari tuhatta hakkuu- ja kuljetuskoneiden muodostamaa koneketjua, joista suurella osalla on erittäin hyvät valmiudet tuottaa puuta myös polttolaitoksille. Sisämaan pääosin lämpöä tuottavilla energialaitoksilla tarvittavat puun määrät tai logistiikkakaan eivät ole järkevästi toimimalla merkittävä ongelma", kertoo puheenjohtaja Asko Piirainen Koneyrittäjien liitosta.

Liittojen mielestä hallituksen tavoitteet kivihiilen käytön vähentämiseksi eivät ole konkretisoituneet riittävästi toiminnaksi puuenergian puolesta. Nyt olisi aika ohjata polttolaitosinvestointeja eri rahoitusinstrumenttien ja lainsäädännön keinoin siten, että Suomessa ei tehtäisi vakavia virheinvestointeja kivihiilen polttoon.


Lisäys tiedotteeseen (3.5. klo 12.30):
Kuopion energian tämänpäiväisen ilmoituksen mukaan investoinnit kivihiilen polttoon on jo tehty Kuopiossa ja Jyväskylässä, eikä niitä enää tehdä. Yhtiön mukaan nyt ollaan investoimassa puunpolton lisäämisen mahdollistamiseen.


Lisätietoja:

Risto Sulkava, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, 050 560 2113

Asko Piirainen, puheenjohtaja, Koneyrittäjien liitto, puh. 0500 685 284

--

Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin ympäristönsuojelun kansalaisjärjestö. Toiminta kattaa koko maan Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lisätietoja: www.sll.fi.

Koneyrittäjien liitto on 2500:n energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjän valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö. Lisätietoja: www.koneyrittajat.fi

(SLL tiedote 3.5.2013)