Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2012 / PTT:n kaivosselvitys vähättelee ympäristöhaittoja

PTT:n kaivosselvitys vähättelee ympäristöhaittoja

Suomen luonnonsuojeluliitto suhtautuu kriittisesti Pellervon taloustutkimus PTT:n 29.10. julkaisemaan kaivosselvitykseen. Raportin mukaan kaivosten taloudelliset hyödyt ylittäisivät moninkertaisesti niiden aiheuttamat ympäristöhaitat.
PTT:n kaivosselvitys vähättelee ympäristöhaittoja

Kuva: Kittilän kultakaivos, Wikimedia Commons.

Luonnonsuojeluliiton mielestä taloudellisten hyötyjen ja haittojen vertailua ei voida pitää uskottavana, koska monet kaivosten keskeiset ympäristövaikutukset on jätetty selvityksen ulkopuolelle. Taloudellista arviota ei ole tehty happamoittaville tai myrkyllisille sulfaatti- raskasmetalli-, kemikaali- ja kiintoainepäästöille, pohjavesi- ja maaperävaikutuksille ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiselle muuten kuin uhanalaisten lajien osalta.

"Juuri ihmisten keskeisimpinä pitämiä haittoja on jätetty pois selvityksestä", toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Hakko.

Tutkimuksessa todetaan, että kaivostoiminnan tunnistetuista haitoista arvioitiin noin puolet. PTT:n arviossa esimerkiksi Talvivaaran kaivoksen vesistöjä pilanneiden päästöjen tyyppiset haitat arvioidaan nollaksi, vaikka Metsähallitus ja lähes sata muuta tahoa on hakemassa jopa miljoonien eurojen korvauksia tähän asti toteutuneista haitoista.

”Jos PTT myöntää itsekin jättäneensä puolet haitoista pois, miten se katsoo voivansa edes arvioida haittojen ja hyötyjen suhdetta?” kysyy Hakko.

Selvityksen luotettavuutta horjuttaa myös, että se olettaa päästöjen noudattavan ympäristövaikutusten arviointiselostuksia ja lupamenettelyissä esitettyjä arvioita. Kokemukset ovat osoittaneet, että valitettavan usein näin ei tapahdu, vaan arviot ylitetään. Esimerkiksi Talvivaaran vesistöihin laskeman jäteveden sulfaattipitoisuus on ollut yli 80-kertainen kaivoksen omaan ennakkoarvioon verrattuna.

 

Lisätietoja:

Hanna Hakko, suojeluasiantuntija, SLL, puh. 050 345 441, hanna.hakko(at)sll.fi

(SLL tiedote 31.10.2012)