Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2007 / Ilmastonmuutos pahin uhka kansalliselle turvallisuudelle

Ilmastonmuutos pahin uhka kansalliselle turvallisuudelle

(25.11.2007) Luonnonsuojeluliiton valtuusto pitää ilmaston lämpenemistä Suomen suurimpana uhkakuvana. Lempäälässä viikonloppuna kokoontunut liittovaltuusto valitsi myös uuden hallituksen ja hyväksyi 70 vuotta täyttävän liiton juhlavuoden toimintasuunnitelman.

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuore raportti osoittaa että ilmaston
lämpeneminen vähentää maaekosysteemien ja valtamerten sitoman hiilen määrää.
Tästä syystä näennäiset toimet kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseksi eivät
riitä. Fossiilisten polttoaineiden käytön rajoittamiseksi tarvitaan välittömiä
tekoja. Kyse on viime kädessä suomalaisen luonnon, kulttuurin ja identiteetin
säilymisestä.

Luonnonsuojeluliiton mielestä Suomen tähänastiset toimet hiilipäästöjen
hillitsemiseksi ovat olleet silkkaa näpertelyä. Poliittisten ratkaisujen
taustalla on useimmiten ollut taloudellinen etu. Esimerkiksi autoverouudistuksen
perusteluissa todetaan uudistuksen leikkaavan päästöjä vaatimattomat 0,37
prosenttia vuodessa. Nyt sovitun verotason vaikutukset ovat ilmaston kannalta
yksinomaan kielteisiä.

Luonnonsuojeluliitto vaatii poliittisilta päättäjiltä vastuuta tulevista
sukupolvista. Joulukuun alussa järjestettävässä Balin ilmastokokouksessa on
sovittava suuntaviivoista, joilla rajoitetaan kasvihuonepäästöjä Kioton
sopimuksen umpeutuessa vuonna 2012.

IPCC:n arvioiden mukaan maapallon pintalämpötila nousee vuosisadan loppuun
mennessä 1,1-6,4 astetta vuosien 1980-99 tasoon verrattuna. Toteutuessaan se
merkitsisi loppua kokonaisille ekosysteemeille sekä kymmenille tuhansille
lajeille, kuten saimaannorpalle. Pahimmassa tapauksessa se käynnistäisi
ketjureaktion, joka uhkaisi koko yhteiskuntajärjestystä.

Luonnonsuojeluliitto vetoaa Suomen hallitukseen uhkakuvan torjumiseksi. Nyt on
keskityttävä päästöjen todelliseen leikkaamiseen. Vastuu on meidän. Kymmenen
vuoden päästä se voi olla jo myöhäistä.

Juhlavuodelle uusi hallitus ja toimintasuunnitelma


Lempäälässä viikonloppuna kokoontunut Luonnonsuojeluliiton liittovaltuusto
valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi vuosille 2008-09 Sini Harkin Helsingistä,
Minttu Massisen Joensuusta, Nelly Rontin Rovaniemeltä, Esko Saaren Oulusta ja
Leo Straniuksen Helsingistä sekä vuodelle 2008 Tarja Heikkosen Riihimäeltä.
Varajäseniksi vuodelle 2008 valittiin Veli-Risto Cajander Kirkkonummelta ja
Pilvi Pulma Tampereelta.
 
Muut liittohallituksen jäsenet ovat vuonna 2008 puheenjohtaja Risto Sulkava
Keuruulta, Tuire Laurinolli Hämeenkyröstä, Vesa Luhta Inarista ja Markku
Suominen Kankaanpäästä.

Kokouksessa annettiin kultaiset ansiomerkit kautensa päättävälle
liittohallituksen puheenjohtaja Heikki Susiluomalle Pietarsaaresta ja
varapuheenjohtaja Tuire Laurinollille.

Ensi vuonna Suomen luonnonsuojeluliitto täyttää 70 vuotta. Juhlavuoden
pääteemoja ovat ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden vähenemisen
pysäyttäminen ja taloudellisten ohjauskeinojen käyttö luonnonvarojen kulutuksen
hillitsemiseksi.

Lisätietoja


- Markku Kuortti, liittovaltuuston puheenjohtaja, puhelin 050 567 8917
- Heikki Susiluoma, liittohallituksen puheenjohtaja, puhelin 050 560 2113
- Eero Yrjö-Koskinen, toiminnanjohtaja, puhelin 050 347 8778
- Jouni Nissinen, ympäristönsuojelupäällikkö, puhelin 040 828 1881