Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2005 / Metsähallitus hakkaa lain suojelemia uhanalaisia Kessissä

Metsähallitus hakkaa lain suojelemia uhanalaisia Kessissä

(26.10.2005) Valtion liikelaitos Metsähallitus on jo yli kahden viikon ajan hakannut vanhoja metsiä Inarin Kessissä. Luonnonsuojeluliitto yritti inventoida kyseisiä rajavyöhykkeelle sijoittuvia metsiä jo toukokuussa, mutta rajavartiolaitos eväsi liiton asiantuntijoilta rajavyöhykeluvan Metsähallituksen lausuntoon perustuen. Kun jo hakattuja alueita päästiin nyt tutkimaan, löytyi hakkuualueelta lukuisten muiden uhanalaisten lajien lisäksi kaksi luonnonsuojelulain erityisesti suojelemaa kääpälajia, kalkki- ja lutikkakääpä.

Erityisesti suojeltavat lajit ovat luonnonsuojelulain tiukasti suojelemia, ja ympäristökeskuksen tulisi tehdä niistä rajaus ennen hakkuita. "Nämäkin uhanalaiset lajit ovat kuitenkin valtionmailla käytännössä lainsuojattomia. Metsähallitus ei inventoi edes ilmeisiä vanhan metsän uhanalaisten elinympäristöjä ennen hakkuita. Uhanalaisia ei löydetä kuin poikkeustapauksissa tai luonnonsuojelujärjestöjen toimesta. Metsähallitus on ympäristöministeriön tulosohjauksessa. Miksi ympäristöministeriö sallii lain jatkuvan rikkomisen?", kysyy Luonnonsuojeluliiton metsäasiantuntija Sini Harkki.

Erityisesti suojeltavan kalkkikäävän esiintymä oli Kessissä jo hakatun metsän keskellä. Lutikkakäävän asuttama mänty oli hakkuualueeksi merkityssä metsässä, vielä 20 metrin päässä hakkuiden reunasta. "Kalkkikääpä on oikeasti todella harvinainen uhanalainen laji, joka ei tule selviämään talousmetsässä. Se on sopeutunut alueille, jotka ovat olleet kauan luonnontilassa", sanoo erikoistutkija, dosentti Heikki Kotiranta. "Kessin tyyppiset karut männiköt ovat Euroopan mittakaavassa harvinaisia. Alueelle sopeutuneiden lajien on vaikea löytää elinympäristöä muualta. Alueen hakkaamattomat metsät tulisi jättää hakkaamatta", Kotiranta jatkaa.

Kessin alue on Euroopan laajimpia luonnontilaisia mäntymetsäerämaita. Osa Kessin metsistä kuuluu Vätsärin erämaa-alueeseen, mutta kolmannes alueen vanhoista metsistä on talousmetsäalueilla. Myös erämaan sisällä aiotaan hakata. "Kessi on Euroopan mittakaavassakin aito erämaa. Hakkuut eivät voi olla millään tavalla välttämättömiä, ja ne pitäisi lopettaa heti", sanoo Luonnonsuojeluliiton luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen.

LISÄTIEDOT:

  • luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 0400-153133,
  • metsäasiantuntija Sini Harkki, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 050-5821107