Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2005 / Hakkuut uhkaavat perinteistä poronhoitoa

Hakkuut uhkaavat perinteistä poronhoitoa

(SLL 26.1.2005) Ratkaisuja etsittiin ympäristöjärjestöjen seminaarissa.

Valtion liikelaitos Metsähallituksen hakkuut Pohjois-Suomessa häiritsevät vakavasti poronhoidon toimintaedellytyksiä. Hakkuut vaikeuttavat etenkin perinteistä, luonnonlaitumiin tukeutuvaa poronhoitoa. Poronhoidon vaikeutuessa kärsii myös lakien suojaama saamelaiskulttuuri. Porojen tärkeimmät talvikauden laidunmaat eli luppometsät ovat lähes aina myös luonnonsuojelullisesti arvokkaita luonnontilaisia vanhoja metsiä. Valtion metsien hakkuut Lapissa uhkaavat siis myös arvokkaita erämaita.

Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto järjestivät tänään Helsingissä seminaarin, jossa pohdittiin valtion metsien hakkuiden ja poroelinkeinon suhdetta. Ratkaisuja kiistoille hahmottivat omista näkökulmistaan poronhoitajat, valtion metsähallinnon edustajat, Metsähallitusta tutkiva Kaisa Raitio Joensuun yliopistosta sekä ihmisoikeusjuristi Matti Wuori.

-Valtiovallan tulisi tunnustaa saamelaisten perinteiset oikeudet, ja toimia kulttuuriimme kuuluvan poronhoidon kehittämisen puolesta, eikä pyrkiä hävittämään alkuperäiskansaa tällaisilla pääväestöön sulauttamistoimenpiteillä, johon mm. vallitseva maankäyttöpolitiikka lukeutuu, sanoi esitelmässään Lapin paliskunnan poromies Hannu Magga Vuotsosta.

-Mitä vähemmän poronhoitoa harjoitetaan, sitä vaikeampi on ylläpitää ja kehittää kieltä ja kulttuuria, jotka siihen ja vain siihen liittyvät. Lapin luonto, edes sen paljon puhuttu suojeltu osa, ei ole kokonainen ilman poronhoitoa ja saamelaiskulttuuria. Poronhoitoa ja saamelaiskulttuuria ei voi siirtää mihinkään muualle, toteaa Outi Jääskö Inarin Muotkatunturin paliskunnasta.

-Saamelaiset ovat EU:n ainoa alkuperäiskansa, mikä asettaa koko unionille ja varsinkin Ruotsille ja Suomelle erityisiä velvoitteita, joista olemme selvinneet huonosti ja saaneet arvostelua mm. YK:n ihmisoikeuskomitean viime raportissa. Suomen tulisi nostaa saamelaiset keskeisesti esiin myös EU:n Pohjoisen ulottuvuuden ohjelmissa, sanoo asianajaja, ihmisoikeusjuristi Matti Wuori.

Ympäristöjärjestöt ja pohjoisen poronhoitajat ovat viime vuosina tiivistäneet yhteistyötään valtion metsien käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Greenpeace ja Luonnonsuojeluliitto ovat vaatineet valtion metsien hakkuiden vähentämistä ja liikelaitos Metsähallituksen tulostavoitteen alentamista, jotta muille metsien käyttömuodoille aiheutettaisiin vähemmän haittaa ja Lapin erämaametsät voitaisiin säästää.

LISÄTIETOJA:

  • Outi Jääskö 040-844 6219
  • Hannu Magga 0400-69 11 95
  • Matti Liimatainen 0400-346 329 Greenpeace
  • Sini Harkki 050-582 1107 Suomen luonnonsuojeluliitto

Verkkosivuja aiheesta:

http://www.peurakaira.fi

http://www.inarinpaliskunnat.org