Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2003 / Metsähallitus hutkii ennen kuin tutkii

Metsähallitus hutkii ennen kuin tutkii

(26.3.2003) Suomen luonnonsuojeluliitto, SLL:n Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri, SLL:n Keski-Suomen piiri ja Luonto-Liitto: Ympäristökeskukset ja luontojärjestöt otettava mukaan valtionmaiden suojelusuunnitteluun

Luontojärjestöt ovat tehneet viime vuosina runsaasti suojeluesityksiä valtionmaiden metsäalueista erityisesti Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Suomenselällä ja Etelä-Savossa. Tarkoituksena on ollut parantaa eteläisen Suomen metsien tutkitusti ala-arvoista suojelutilannetta.

Valtionmailla sijaitsevat arvokkaimmat, lajistolle elintärkeät metsäytimet. Niiden ympärille ja välille tarvitaan runsaasti laajoja takaisin luonnontilaan palautuvia metsäalueita. Tällaiseen "ennallistavaan suojeluun" on oivat mahdollisuudet esimerkiksi Pirkanmaan, Keski-Suomen, Suomenselän ja Etelä-Savon valtionmailla.

Valtionmailta löytyy myös kohtalaisen paljon luontoarvoiltaan merkittäviä varttuneita ja vanhoja metsiä, jotka on kuitenkin jätetty Metsähallituksen talouskäyttöön. Luontojärjestöjen suojeluesitykset sisältävät kumpiakin edellä kuvattuja alueita.

Pian valtionmailla käynnistyvät niin sanotut METSO-inventoinnit. Niistä päätettiin viime kesänä Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunnassa (METSO). Inventointien käytännön tavoite lienee laajentaa valtionmaiden nykyisiä suojelualueita ja etsiä mahdollisia uusia suojelukohteita.

Luontojärjestöjen suojeluesitykset olisivat hyvä perusta valtionmaiden inventoinneille. Alueellisilla ympäristökeskuksillakin olisi varmasti sanansa sanottavana pitkän tähtäimen suojelusuunnitteluun valtionmailla. Metsähallitus haluaa kuitenkin toimia yksin ja tutkia alueet itse.

Metsähallitus otti inventointeihin jopa varaslähdön. Talven aikana se kävi teoreettisesti läpi luontojärjestöjen esittämiä alueita jaotellen niitä hakattaviin osiin ja pieniin säästösirpaleisiin. Järjestöt paheksuvat tällaista toimintaa, sillä kriteerit inventointia varten valmistuvat vasta toukokuussa. Metsähallitus ennakoi tulevia ohjeita talouspainotteisen ja ennen kaikkea subjektiivisen näkemyksensä pohjalta. Tämän vuoksi tänäkin talvena valtionmailla tehtiin avo- ja siemenpuuhakkuita lukuisilla arvokkailla metsäalueilla muun muassa Jämsän Kuorevedellä, Pylkönmäellä ja Toivakassa. Valtioneuvoston päätös Metsosta sitoo Metsähallitusta tehostamaan luonnonsuojelua valtionmailla. Eihän arvokkaiden kohteiden hakkuissa ole kysymys suojeluvelvoitteen väistämisestä?

LISÄTIEDOT:
- Suomen luonnonsuojeluliitto, Sini Harkki, puh. 050-582 1107
- Luonto-Liitto, Juho Lintu, puh. 040-549 1597
- Metsien suojelu Etelä-Suomessa www.luontoliitto.fi/metsa/etelasuomi