Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2003 / Metsien vapaaehtoiselle suojelulle tavoitteet - rahoitus kertaluokkaa suuremmaksi

Metsien vapaaehtoiselle suojelulle tavoitteet - rahoitus kertaluokkaa suuremmaksi

Metsäpäivät 1.4.2003: Mitä METSOssa 2003? -seminaari

Luonnonsuojeluliiton luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen puhuu tänään Metsäpäivillä Mitä METSOssa 2003? -seminaarissa aiheenaan "Mitä vapaaehtoinen suojelu merkitsee minulle". Kuronen sanoo, että "metsien vapaaehtoinen suojelu on suorastaan isänmaallinen teko". Toisaalta hän muistuttaa, että ilman tavoitteita ja riittävää rahoitusta ei Etelä-Suomen kiireellistä metsien suojelutarvetta pystytä täyttämään.

Kuronen ylistää puheessaan metsien vapaaehtoista suojelua: "On suorastaan unelmien täyttymys, että luonnonarvojen ja monimuotoisuuden vaaliminen tunnustetaan metsien talouskäytön tasa-arvoiseksi kumppaniksi." Vapaaehtoisen suojelun nykyiset kokeiluhankkeet eivät kuitenkaan riitä poistamaan Etelä-Suomen metsien kiireellistä suojelun tarvetta. Valtioneuvosto siirsi päätöksen Etelä-Suomen metsien suojeluohjelmasta vuoteen 2007. Varsinaisen luonnonsuojelulakiin perustuvan suojeluohjelman puuttuessa suojelun vastuu siirtyy nyt yksityisille maanomistajille. METSO-ohjelmalle varatut taloudelliset resurssit ovat kuitenkin nykyisellään riittämättömät, jotta suojelun tarvetta voitaisiin edes lyhyellä aikavälillä paikata ehdotetuilla vapaaaehtoisilla keinoilla. Valtioneuvoston METSO-päätöksen 61,7 miljoonasta eurosta osoitetaan maanomistajille arviolta noin 45 miljoonaa viiden vuoden aikana. Tämä ei johda kuin korkeintaan promilleluokan parannukseen Etelä-Suomen noin kahden prosentin metsiensuojeluasteessa. Kuronen esittääkin, että uusi hallitus talousarvioissaan 2004-2007 korottaisi vapaaehtoisen suojelun rahoituksen kertaluokkaa suuremmaksi eli noin 90 miljoonaksi euroksi.

Kurosen mukaan luonnonsuojelulain mukainen suojeluohjelma olisi paras tapa keskittää myös vapaaehtoisesti suojellut hehtaarit järkevästi. Vapaaehtoisesta suojelusta voisi tulla tärkeä osa luonnonsuojelusuunnittelua, jolloin sille olisi myös hehtaaritavoite. Kuronen ehdottaa vapaaehtoisen suojelun tavoitteeksi viittä prosenttia tulevan viisivuotiskauden mahdollisista hakkuumääristä eli noin 100 000 uutta suojeluhehtaaria.

Kuronen muistuttaa Metsäpäivien osallistujia siitä, että metsiään erityisen tehokkaasti käyttävänä maana Suomella on myös erityinen velvollisuus niiden suojeluun. Metsätalouden maata on Etelä-Suomessa noin 12 miljoonaa hehtaaria. Vuonna 2001 kasvatushakkuut olivat alueella 260 000, uudistushakkuut 100 000 ja kunnostusojitusten määrä oli noin 50 000 hehtaaria. Metson toteutuksen aikana 2003-2007 voidaan arvioida hakkuiden piirissä olevan noin 2 miljoonaa hehtaaria metsää. "Suomi on tilastojen mukaan teollistuneiden maiden metsäisin maa ja metsien käyttö on varsin intensiivistä. Metsäisyydestä ja metsien käytön intensiivisyydestä seuraa, että meillä on myös kansainvälisesti suurempi mahdollisuus ja vastuu suojella metsiä", Kuronen sanoo.

LISÄTIEDOT: luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, puh. 0400-153 133