Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2003 / Maantieliikenteen kasvu on saatava pysähtymään

Maantieliikenteen kasvu on saatava pysähtymään

(5.11.2003) Luonnonsuojeluliiton mielestä maantieliikenteen kasvu on saatava pysähtymään. Se onnistuu ainoastaan taloudellisilla ohjauskeinoilla.

 

Maantieliikenteen kasvu on saatava pysähtymään. Se onnistuu ainoastaan taloudellisilla ohjauskeinoilla, kuten tukemalla voimakkaasti joukkoliikennettä, varautumalla maakunta- ja yleiskaavoissa raideliikenteen kehittämiseen sekä suosimalla verotuksellisesti vähiten saastuttavia polttoaineita ja uusiutuvilla polttoaineilla toimivien autojen käyttöönottoa. Ilman valtion tukea joukkoliikenne näivettyy, mikä on omiaan lisäämään liikenteen kasvua ja ruuhkautumista etenkin kaupunkialueilla.

Euroopan unionin liikennepolitiikkaa koskevan valkoisen kirjan mukaan kaupunkiliikenne aiheuttaa jo nyt 40 prosenttia ilmastonmuutosta aiheuttavista hiilidioksidipäästöistä. Liikenne synnyttää myös epäpuhtauksia, jotka vaikuttavat kielteisesti erityisesti lapsiin ja vanhuksiin mm. hengityselinsairauksien sekä sydän- ja verisuonitautien muodossa.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi että liikenteen synnyttämien sairauksien kustannukset Sveitsissä, Itävallassa ja Ranskassa vastaavat noin 1,7 prosenttia maiden BKT:sta. Tällaista kehitystäkö Suomi haluaa tukea? Epäkohtaan on syytä puuttua, mikäli maamme liikennepolitiikka aiotaan saattaa kestävälle pohjalle.

Eurooppa-neuvosto totesi Göteborgin huippukokouksessa kesäkuussa 2001, että ”kestävällä liikennepolitiikalla olisi edistettävä sosiaalisten ja ympäristökustannusten huomioonottamista kaikilta osin. Toimia tarvitaan, jotta liikennemäärät eivät nykyisessä määrin kasvaisi samaa tahtia talouskasvun kanssa. Erityisesti on siirryttävä maantieliikenteestä raide- ja vesiliikenteeseen sekä julkiseen matkustajaliikenteeseen.”

Mitään tällaista ei ole Suomessa tapahtunut, vaan valtiovalta on pyrkinyt päinvastoin edistämään maantieliikenteen kehittämistä. Toimenpiteet ovat johtaneet noidankehään: Jokainen uusi moottoritie on lisännyt henkilöautoliikennettä, mikä puolestaan on kasvattanut uusien teiden rakentamispaineita.

Toimenpiteet ovat myös vaikeuttaneet julkisen liikenteen kehittämistä. Samalla hiilidioksidipäästöt ovat lisääntyneet, mikä on Suomen ilmastopoliittisten tavoitteiden vastaista.

 

LISÄTIEDOT:

  • toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen, puh. (09) 228 08 216
  • Liikennepolitiikka kestävälle pohjalle Luonnonsuojeluliiton puheenvuoro liikenneväyläpolitiikkaa valmistelevalle ministerityöryhmälle 5.11.2003